Liv Ranwegs blogg

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

I mitt barns mun?

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Mon, November 25, 2013 21:37:55
Jag har under en lång tid velat veta vad en vanlig barntandkräm innehåller. Så jag bestämde mig för att ge tiden till att ta reda på det.
Är du lika nyfiken som jag? Då kan du får en mycket intressant läsning nedan.

Jag bestämde mig för att reda ut Pepsodent Kids. Ingredienserna kommer i ordning, så den som är överst är det mest av.Jag reder ut varje ämne för sig, eftersom det inte finns info om hur effekterna blir när de kommer som "cocktail".

Sorbitol
– sockeralkohol E-nummer 420
Användning: I lightprodukter som sylt, godis, bakverk mm.
Förekomst: Sorbitol framställs syntetiskt ur stärkelse genom reduktion med vätgas under högt tryck och med nickel som katalysator.
Risker: kan ha en laxerande effekt, och vid för stort regelbundet intag kan det leda till magproblem med massiv viktnedgång som följd, Cancer, allergiska reaktioner och ögonskador.

Aqua – vatten.
Jag tror att vi alla vet v ad det är, och vad det vanligtvis används för.

Hydrated Silica – kiselsyragel
Användning: Det vanligaste användningsområdet är som torkmedel för att skydda t.ex elektroniska produkter under lagring och transport. Det används även för att kontrollera luftfuktigheten i museimontrar eller som kattsand, då kallad kristallsand eller kristallkattsand. Men används även i tandkräm. Den används också i olika färger och fernissor och vid framställning av öl.
Förekomst:
Framställs genom att finmalen kiseldioxid blandas med vatten. Det består av hårda, glasklara eller mjölkaktiga mycket porösa korn med 5 – 15% vattenhalt. Kornytan kan uppgå till 200 – 1200 m2 per gram ämne.
Risker: Eller så frågar man sig bara vad det har i mitt barns mun att göra?


PEG-32 – Polyetylenglykol, Emulgeringsmedel
Användning: Används som laxeringsmedel, som hjälpämne i läkemedel, inom kemisk industri som beståndsdel i kosmetika och för träkonservering.
Risker: Vid medicinering ska man alltid rådfråga med läkare för att använda detta ämne om men som ska inta det är under 12 år, är allergisk eller känslig, har inflammatoriska tarmproblem, såsom ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, toxisk megakolon, har ileus, ett hinder eller perforerad tarm, har hjärt-och cirkulationsproblem.
Andra Bieffekter är: elektrolytobalans, diarré, allergiska reaktioner, uppsvälldhet, orolig och/eller smärta i magen, illamående.

Om du försöker bli gravid, är gravid eller ammar, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.
Alltså bör det förmodligen inte heller finnas i våra barns tandkräm.


Sodium Lauryl Suflat
– Natriumlaurylsulfat, Skummedel, SLS
Användning: Badskumm, rakludder, vissa tandkrämer, schampo mm
Förekomst: Är en anjonaktiv surfaktant. Dess anjon, dodecylsulfat, består av en kolvätekedja med en sulfatgrupp (Salt av svavelsyra).
Risker: Förekomst i schampon gör att hårbotten avfettas och torkas ut och orsakar beroende av balsam och eftervårdsprodukter. Förekomst i tandkrämer är olämpligt då slemhinnor är väldigt känsliga. Studier visar minskad förekomst av afte (blåsor i munnen) vid bruk av tandkräm som inte innehåller SLS.


Aroma - Aromämnen
Användning: används för att ge smak och även lukt åt livsmedel, samt diverse andra tillämpningar.
Förekomst: Det finns olika kategorier av armomaämnen:
Naturliga aromämnen, som extraheras direkt ur bär eller frukt etc, genom exempelvis destillation
Naturidentiska aromämnen framställs på kemisk väg, men är identiskt lika de naturliga ämnena i den kemiska strukturen
Syntetiska eller konstgjorda aromämnen ärframställda på kemisk väg utan likhet i naturen Rökaromer
Exempel på aromämnen kan vara: Alkoholer, Aldehyder, Aminer, Estrar, Ketoner, Laktoner, Terpener, Tioler.
Risker: Eftersom det inte är specifierat vilket aromämne som är i, så är det omöjligt att säga något om riskfaktorer.


Cellulose gum – Förtjocknings - och stabiliseringsmedel E-nummer 469 (E 466 )
Användning: Används i klister, smutupplösare, tvättmedel, glass, fryst pommes frites ost samt vid oljeborrning.
Förekomst: Framställs från cellulosa med hjälp av kemiska processer.
Risker: Förbjuden i Nya Zeeland och Australien


Sodium Saccharin – Sackarin, artificiellt sötningsmedel E-nummer: 954
Användning: I godis, glass, läsk, och mat mm som sötningsmedel.
Förekomst: Sackarin kan framställas på olika sätt men alltid Syntetiskt.
Risker: Cancer, fosterskador, genetiska skador [5mg/kg och dag]


Sodium Flouride - är en jonförening med den kemiska formeln NaF.
Användning: Natriumfluorid används ofta i tandkräm och som rengöringsmedel.
Förekomst: Natriumfluorid framställs genom att neutralisera fluorvätesyra (mycket stark frätande syra) med natriumhydroxid (vitt fast ämne som är starkt frätande).
Risker:
Ett dagligt intag på mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar njurfunktionen och fluorhalten i skelett och blod ökar. I små frekventa doser kan fluor orsaka missväxt, fosterskador, sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-kapaciteten. Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage. Det har visat sig påverka hjärtat och cirkulationssystemet. Kan orsaka smärta i ben och ofullständiga stressfrakturer när doserna är för höga, irriterar magen ibland så hårt att det orsakar sår, komplikationer i skelettet, kan förändra utseendet på barns tänder under tandutvecklingen.
Läs mer om alla hälsorisker från fluor HÄR


Tocopheryl Acetate - även känd som vitamin E-acetat.
Användning: Förekommer ofta i dermatologiska produkter som hudkrämer
Förekomst: Det är ett ester av ättiksyra och tokoferol
Risker: Tillskott av syntetiskt E-vitamin korrelerade med fler fall av hjärt-kärlsjukdomar och cancer

Calcium Gluconate – mineraltillskott
Användning: Används mest vid behandling av hypokalcemi (kalciumbrist i blodet). Det används också för att motverka en överdos av Epsom Salt, magnesiumsulfat. Gel beredningar av kalciumglukonat används för behandling av brännskador från fluorvätesyra.
Förekomst: Det framställs genom neutralisation av glukonsyra med kalk eller kalciumkarbonat.
Risker: Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage.
Snabba intravenösa injektioner av kalciumglukonat kan orsaka hyperkalcemi, vilket kan leda till kärlutvidgning, hjärtarytmier, sänkt blodtryck och bradykardi. Extravasation av kalciumglukonat kan leda till cellulit. Intramuskulära injektioner kan leda till lokal nekros och abscessbildning.

Benzyl Alcohol – kemisk förening, Lösningsmedel.
Användning: Bensylalkohol används som ett allmänt lösningsmedel för tryckfärger, målarfärger, läcker, och epoxi- hartsbeläggningar. Men även i tvål och parfymer.
Förekomst: Ämnet framställs genom hydrolys av bensynklorid(har använts som krigsgas. Mycket irriterande för huden.) med natriumhydroxid (ett vitt, fast ämne som är starkt frätande), men förekommer också naturligt i ett antal olika frukter och teer.
Risker: Det oxideras snabbt i friska individer till bensoesyra, konjugeras med glycin i levern och utsöndras som hippursyra . Höga koncentrationer kan leda till toxiska effekter inklusive andningssvikt , vasodilatation , hypotension , kramper och förlamning . Nyfödda , speciellt om kritiskt sjuka , inte kan metabolisera bensylalkohol lika lätt som vuxna . Rapporter i början av 1980-talet av sexton neonatala dödsfall i samband med användning av koksalt flush lösningar som innehåller bensylalkohol konserveringsmedel lett till rekommendationer för att undvika dess användning hos nyfödda

Limonene - cyklisk terpen (omfattande samling kolväteföreningar)
Användning: Limonen används som doftämne i parfym, smink och rengöringsmel och som smakämne i läkemedel, framför allt sådana som innehåller bittra alkoider.
Risker: Terpen kan vara mer eller mindre giftiga eller skadliga

CI73360 – Svavelorganisk förening. Färgämne
Användning: Färgning av polyestertyg
Förekomst: Tioindigo genereras genom alkylering av svavel, i tiosalicylsyra med klorättiksyra.
Hälsorisker: (Det är svårt att hitta information här)

CI77891 – Oxid av Titan, Titansyra
Förekomst: Ren titandioxid förekommer inte naturligt i större utsträckning, men kan framställas ur titanmalm, såsom ilmenit (industrimaterial) eller leuxocen. Titandioxid fås även från rutilsand, som är en av de renaste förekomsterna.
Användning: Titandioxid används som Vitt pigment för färgning av betong, målarfärg, tandkräm och läkemedel, med mera. E-numret är E 171.
Hälsorisker: Detta kan orsaka hittills okända hälsoproblem


Jag känner mig övertygad. Dessa ämnen är ingenting jag anser har att göra i mina barns munnar och kroppar. Även om de kommer i små doser, och kanske inte anses så farliga i de separata doserna. Men jag tänker cocktaileffekt, kontinuerligt och långvarigt använda och framför allt att många av ämnena inte gör någonting positivt för tandhälsan. Alltså är de onödiga.
Det finns dessutom en rad ämnen som inte behöver stå med på innehållsförteckningen. Vilka är de? och hur påverkar dem i det långa loppet och i samband med andra kemikalier?

Vi använder idag inte bara tandkräm som dessa kemikalier finns i utan vi får i oss det från mellan 10-20 olika produkter/dag.
Konsumentorganisationerna varnar för detta, och WHO talar om detta som ett hot mot världshälsan.


Som tur är så finns det massor av alternativ till den vanliga tandkrämen. Ingen nämnd, ingen glömd.

(Och du, "vuxentandkrämer" är förmodligen ännu värre för den får inte ens barn använda)


Eftersom många vill ha källor så lägger jag in dem nu i efterhand.
Det är inte alla med det räcker.

Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1640574
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930475
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840230
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=my_5Ib-gksI#t=85
SVD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
Epochtimes: http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
Sourze: http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig---del-1__67372
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/09/08/fluoride-calcifier-of-the-soul/
http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
Tandvårdsförbundet: http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
Svensk vatten: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Takt-till-kran/Kemiska-amnen/Fluorid/
Föreningen Cui Bono i Göteborg: http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
Plustagning: http://pulstagning.se/2012/july/ar-fluor-skadligt.html
Doktor Dahlqvist blogg: http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/fluor_ett_gift
Zarahs sida: http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=2701&print=1
Water fluoridation dvd: http://products.mercola.com
Kemist varnar för fluor: http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
Tandvårdsförbundet: http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
Nyhetsklipp ang. substanser i skönhetsartiklar: http://www.svt.se/nyheter/varlden/farliga-substanser-i-vanlig-tandkram
DN http://www.dn.se/ekonomi/farliga-amnen-i-tandkram-och-tval/
Expressen http://www.expressen.se/halsa/farliga-substanser-i-vanlig-tandkram/
MiljöAktuellt http://www.idg.se/2.1845/1.500776/hormonrubbande-substanser-i-tval-och-tandkram
KURERA: http://kurera.se/fem-giftfallor-i-ditt-barns-vardag/
Metro: http://www.metro.se/nyheter/larm-om-farliga-kemiska-amnen-i-hygienvardsprodukter/EVHmdd!hLR9bpbl7ibgQ/
SBU: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Sok-kunskapsluckor/Kunskapsluckor/Tandkram-med-tillsats-av-antimikrobiell-substans-vid-kronisk-parodontit--/
Medveten konsumtion: http://www.medvetenkonsumtion.org/rad-och-tips/hygien/skonhet/tandkram
Mercola.com
Shenet
Äkta vara för att läsa om E-nummer
Wikipedia både engelska och svenska Där man kan slå upp varje kemikalie och läsa (det finns mest info på engelska)
Zarahs sida: http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=737&print=1
"A Consumer´s Dictionary of Food Additives" av Ruth Winter;
"The Mirage of Safety" av Beatrice Trum Hunter;
"Additives - Your Complete Survival Guide" av Felicity Lawrence;
"Eater´s Digest" av Michael F Jacobsen; "Aspartame (Nutrasweet): Is It Safe?" av H J Roberts;
"Excitotoxins, The Taste That Kills" av R L Blaylock. (Konsumenter i samverkan)
  • Comments(242)//blogg.livranweg.se/#post32

Nej tack till Fluor

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Mon, November 25, 2013 19:05:25
Fluor är en toxisk restprodukt från atomvapen- och aluminiumindustrin, som lurades på människor för att undvika problem med rening av fluoravfall och för att öka vinsterna. Det är mycket giftigt och klassificeras någonstans mellan bly och arsenik. I toxikologiböcker klassas fluor som ett starkt gift tillsammans med cyanid, som är en stark enzymhämmare. Det är giftigt vid såväl inandning (av damm eller aerosoler) och förtäring.

Fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i koncentrationslägren för att dumma ner och minska viljekraften hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare. Man har tidigare även använt fluor som pesticid (bekämpningsmedel) för att avlusa kycklingar.


När fluorid kommer in i kroppen binder den sig snabbt till kalcium och eftersom kalcium finns i varje cell så binds fluor till alla vävnader, inklusive hjärna, hjärta, lever och njurar. Röntgen har påvisat skelettdeformationer bland barn med högt fluorintag. Flera studier visar en 20 – 40 procent högre höftfrakturfrekvens i områden med mycket fluor i dricksvattnet. Fluor kan stärka benytan till en viss del men insidan av benet blir i gengäld skörare och kombinationen fluor - aluminium har visat sig förorsaka samma patologiska förändringar i hjärnan som kan ses vid Alzheimers sjukdom. Det finns dessutom flera studier som visar att fluortillskott inte förbättrar tandhälsan hos skolbarn.Fluor är ett ackumulativt gift som hämmar kalciumomsättningen och cellpermeabiliteten, bryter ner protein och nedsätter kollagenproduktionen, är en av de mest toxiska metallerna, och kan förekomma i vatten, komjölk, soyamjölk etc. Ett dagligt intag på mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar njurfunktionen och fluorhalten i skelett och blod ökar.
I små frekventa doser kan fluor orsaka missväxt, fosterskador, sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-kapaciteten. Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage. Det har visat sig påverka hjärtat och cirkulationssystemet. Kan orsaka smärta i ben och ofullständiga stressfrakturer när doserna är för höga, irriterar magen ibland så hårt att det orsakar sår, komplikationer i skelettet, kan förändra utseendet på barns tänder under tandutvecklingen.

Den dödliga dosen för en 70 kg ( 154 lb) människa uppskattas till 5-10 g.


Det finns tillräckligt med fluor i en tandkrämstub för att döda ett litet barn.


Läs mer om fluor här:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1640574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840230
http://www.youtube.com/watch?v=my_5Ib-gksI#t=85
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig---del-1__67372
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/09/08/fluoride-calcifier-of-the-soul/

  • Comments(9)//blogg.livranweg.se/#post31

En kort berättelse om mig

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Tue, October 01, 2013 09:31:49

Redan som barn blev jag intresserad av hälsa och samspelet med naturen.
Men det var som ung ungdom som jag verkligen började intressera mig för det på riktigt.
När jag var 10 år valde jag själv att inte ta vaccinet som erbjöds, jag blev vegetarian och medlem i bland annat djurens rätt.
Pressen i skolan blev dock successivt högre, jag hade dyslexi som jag inte fick hjälp för och skolgången blev tung. Så småningom kom jag i obalans.

När jag gick på gymnasiet hade jag sömnproblem, migrän och ont i magen. Mina sömnproblem utvecklades till ett riktigt dåligt minne, dåligt humör och framför allt trötthet som gjorde att jag somnade överallt. Situationen blev akut och när jag för andra gången på en vecka somnat, medan jag lagade mat och hela hemmet var rökfylld när jag vaknade, förstod jag att jag behövde söka hjälp. Sömnmedicin var inte ett alternativ för mig då jag alltid varit rädd för effekterna av det. Så jag sökte mig till Ayurveda.
Jag var skeptiskt till en början, men efter bara två behandlingar, lite te och örtpasta så sov jag för första gången på minst ett år, en hel natt. Min magkatarr försvann och jag kunde både börja äta igen och fokusera på skolan.
Där började mitt vuxna intresse för hälsa, på allvar.

När jag var 17 år började jag min utbildning inom ayurveda. Nu 12 år senare har jag utbildat mig till Ayurveda-terapeut, Kraniosakral-terapeut, Vedic art-lärare och Reiki-master. 4 metoder som komplimenterar varandra och även skolmedicin.
För att få en större inblick och förståelse i hur hjärnan fungerar så läser jag just nu på psykologi-programmet på LTU, vilket ger mig möjlighet till att på ett spännande sätt koppla ihop våra kognitiva aspekter med komplementär medicin.

Jag är anställd på min mammas företag, Lotta Lindgren AB, som är är stolt bronssponsor till Naturskyddsföreningen. Miljötänk är en viktig del i företaget då vi ser att hälsa och miljö hör ihop.

Just nu jobbar jag även ideellt med ett spännande projekt som ska leda till kunskaper som både gynnar er som patienter och som bidrar till att utveckla kraniosakral-terapi som behandlingsform. Nämligen ett forskningsprojekt med tre olika diagnoser - knäartros, kroniska ländryggssmärta och migrän/svår huvudvärk – eftersom det är diagnoser där människor ofta söker sig till kraniosakral terapi då de har haft svårt att bli tillräckligt friska med de skolmedicinska behandlingar som erbjudits.

Jag kan idag se stor skillnad på hälsotänket, i samhället, jämfört med för 10 år sedan och det ger mig hopp om en ännu ljusare framtid.
Min dröm är att sjukvård och komplementärmedicin kan mötas så folkhälsan kan bli bättre och medicinering kan minska.  • Comments(0)//blogg.livranweg.se/#post30

Forskningsprojekt

Kraniosakral terapiPosted by Liv Ranweg Fri, September 20, 2013 21:50:02
I höst kommer jag att jobba ideellt med ett spännande initiativ som ska leda till kunskaper som både gynnar er som patienter och som bidrar till att utveckla kraniosakral-terapi som behandlingsform.

Närmare bestämt ett forskningsprojekt med tre ganska knepiga diagnoser - knäartros, kroniska ländryggssmärtor och migrän/svår huvudvärk – eftersom det är diagnoser med vilka patienter ofta kommer till oss eftersom de har haft svårt att bli tillräckligt friska med de skolmedicinska behandlingar som erbjudits dem.
Jag har inte bestämt mig för om jag ska vara med i alla tre eller bara välja en av diagnoserna. Det lutar mot migrän/svår huvudvärk. Men om ni har några önskemål så kom gärna med förslag.

De som vill medverka i studien, som klient, kommer gratis på behandling efter ett visst "Schema" och det blir avtalsenligt.

Detta känns verkligen jättespännande!


Trevlig helg!

  • Comments(2)//blogg.livranweg.se/#post29

Rawfoodbollar med banan

Kost & receptPosted by Liv Ranweg Fri, August 30, 2013 20:53:16
Har mixtrat fram ett nytt gott recept på Rawfoodbollar ikväll.Recept:
3 dl blandade nötter (jordnötter, valnötter, cashewnötter),
2 torkade bananer (hela),
0.5 dl av vattnet bananerna legat i,
2 msk rå kakao,
2 msk honung
1 tsk kokosolja,
1 tsk kakaosmör.

Blötlägg bananerna i några timmar, eller så de blir mjuka.
Mixa ihop allt ordentligt och rulla i kokos eller krossad pistagenötter.

Gött blev det!


  • Comments(2)//blogg.livranweg.se/#post28

Min kosthållning och filosofi

Kost & receptPosted by Liv Ranweg Sun, August 11, 2013 22:18:39

Vi kan kalla den för "VRKPF" :)

Jag har aldrig gillat LCHF, förmodligen pga att de flesta (förmodligen alla) som jag känner som gått på dieten i princip endast levt på kött, mejeriprodukter och bearnaisesås. MEN är det inte intressant att Dieten heter Low crab high fat alltså Låg mängd kolhydrater hög andel fett och inte Låg mängd kolhydrater hög andel kött och animaliskt fett. ÄNDÅ är det så dieten framställs.

Jag ser stora stekar med bearnaisesås framför mig. Ingenting som jag tycker är något man ska bygga sin "kostcirkel" på.

Vi är allätare, vilket i min värld betyder att vi behöver variation i vår kost. Jag tror stenhårt på att det är bra att äta säsongsvarierat, och att det är bra att äta det som finns i vår närhet och omgivning. Inte bara pga miljöaspekter, utan även pga av att vi är synkroniserade på ett helt annat sätt. Dessutom behöver vi få i oss de ämnena som finns runt omkring oss, ofta i liten dos, för att inte bli allergiska mot det som finns runt omkring oss. Ex pollen!
Tänker man lite logiskt så borde det vara så. Dessutom, om man tänker logiskt så borde man äta mestadels grönt i olika varianter, eftersom det är mestadels det vi kan äta. Jag tror egentligen att till och med jag som äter mycket grönt äter lite väl enformigt. Mer "ogräs" borde finnas på tallriken.

Jag brukar tänka "Hur hade jag ätit om det hade varit råprodukter?" Och jag tänker att det är en bra väg att gå.
Vi har i princip samma matsmältningssystem och ämnesomsättning som hos en människa för 100 000 år sedan.
Hur kunde en människa för 100 00 år sedan äta?
(Jag återkommer till svar på den frågan)


Kolhydratbovarna i min värld är snabba kolhydrater, framför allt socker, och mjöl. Skulle vi inte odla det vi gör mjöl av så skulle det inte finnas så mycket, logiskt tänkt - vi ska inte äta så mycket av det. Dessutom skulle vi inte kunna få i oss så stor mängd som råprodukt.
Rotfrukter som så många LCHFare säger är dåligt, tror jag inte alls att man ska vara rädd för. Vårt 100 00 gamla matsmältningssystem är väl utformat för att både smälta och ta hand om de råvarorna. MEN som med allt annat så ska vi inte äta två kilo morötter perr dag heller. Ska man äta varierat kan man inte äta såna mängder av något.

Jag tror inte heller att man ska äta så mycket kött som många LCHFare även säger att man måste äta. Utan kanske 1-4 ggr/vecka (inte dagar utan portioner). Och då tror jag att det ska vara av djur som vi själva "kan" (hade kunnat) fånga.
Det är samma sak här. Vårt matsmältningssystem är utformat efter hur de levde då. Och det var inte lätt att gå ut och fånga, släpa hem och sen slakta ko varje dag. Kanske till och med äta den rå.

Nya DNA studier visar på att vi inte förändrat får matsmältningsapparat sedan dess.

Jag tror mer på en varierad kost med ägg, nötter, frön, mycket olika gröna växter rötter och knölar, rotfrukter, bär, olika linser och böner, frukt, bra fett som, avokado, fet fisk, nötter, kallpressade oljor mm.
Alltså inte nödvändigtvis flera kilo mejeriprodukter i veckan... lite lagom med kött (om ens alls). En del kanske kallar min filosofi för LCHF? En del inte. De flesta LCHFare jag stött på äter nästan bara kött och mejeriprodukter och en del LCHFare äter inte en enda grönsak och det tror jag inte är bra alls(!). Prova "Sunt-furnuft-dieten" i en månad så kommer du se fina resultat. Äter man så här så gör det inget om man äter onyttigt ibland, det är det som är det fina :)Inte för stora och inte för små portioner och gärna ca 5 mål om dagen.
(Sen är det ju lite olika människa till människa men det kan ni få veta mer om på en konsultation hos mig. Vad som passar mer och mindre för just Dig)

Jag har alltid kallat "min diet" för sunt förnuft. Men eftersom alla inte förstår vad jag menar med "sunt förnuft" så kan jag även kalla den för "VRKPF" - Varierat och rätt kolhydrat, protein och fett ;)

Ps. Grupper i världen som fortfarande äter på det sättet som jag ger exempel av, har inte våra moderna sjukdomar. Ex. Diabetes, högt blodtryck, cancer, alzheimers, hormonsjukdomar, allergier, torr/trasig hud, utslag och eksem, ångest, depressioner, sömnbesvär mm. Men lever ändå länge. Men när de börjar äta som oss (mjöl, socker, salt, kemikalier, stora mängder kött) så får de samma sjukdomar som oss också.

(Det här är ett blogginlägg jag skrev för drygt ett år sedan på min gamla blogg, men jag kände att det var värt att ta upp igen när jag läste den här artikeln idag. som stödjer min tro och filosofi)

Ha det gott och ät gått :)  • Comments(3)//blogg.livranweg.se/#post27

Ny studie visar att kvinnor som blivit misshandlade under barndomen löper markant större risk att drabbas av sköldkörtelstörningar

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Wed, August 07, 2013 22:21:43
En ny studie visar att kvinnor som blivit fysiskt misshandlade i barndomen löper 40% större risk att drabbas avsköldkörtel störningar.


"Vi fann ett signifikant samband med sköldkörtel-störningar för kvinnor som utsattes för övergrepp under barndomen" - huvudförfattare Esme Fuller Thomson, professor och ordförande vid University of Toronto fakulteten för socialt arbete, i ett universitet pressmeddelande.

Esme fortsätter: "Vi trodde ursprungligen länken skulle kunna förklaras av faktorer såsom daglig stress, rökning eller alkoholmissbruk - egenskaper som förknippas med både barndom misshandel och störningar sköldkörtel - men även efter justering för 14 potentiella förklaringsfaktorer, hade kvinnor som blivit fysiskt misshandlade i barndomen 40 procent högre odds för sköldkörteln störningar än sina icke-misshandlade kamrater.”(Bild lånad från skölkörteln.se)


Forskarna analyserade data från cirka 13.000 kanadensiska vuxna. Mer än 1.000 av kvinnorna rapporterade att de fysiskt misshandlade innan de fyllde 18 och ca 900 sa att de hade diagnostiserats med en sköldkörtelsjukdom.

Studien publicerades on-line Juli 29 i Journal of Aggression, misshandel och trauma.

Långsiktiga effekter, av barnmisshandel, på sköldkörteln "kan bero på hur tidiga trauman ändrar hur en person reagerar på stress, hela livet," studie medförfattare Loriena Yancura, docent i the family and consumer sciences department at the University of Hawaii, sa i pressmeddelandet,

"En viktig väg för framtida forskning är att undersöka eventuella dysfunktioner i produktionen av 'fight-or-flight' hormon, kortisol, bland överlevare av övergrepp", tillade hon.Fredag ​​2 AUGUSTI (HealthDay News)

  • Comments(0)//blogg.livranweg.se/#post26

Helgens Vedic art-kurs

Vedic ArtPosted by Liv Ranweg Sun, July 21, 2013 20:12:55
Helgens Vedic art-kurs i Gransjö resulterade i massvis med glädje och skapande. tyvärr även massor av moln på himlen och hungriga myggor.
Men vilken fantastisk helg det blev trots myggbett och moln på himlen!

  • Comments(0)//blogg.livranweg.se/#post25

Den nya upptäckten, the glymphatic systeme, och Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapiPosted by Liv Ranweg Wed, July 17, 2013 10:48:29

Ny forskning visar att kroppen har ett rensningssystem i hjärnan som förhindrar sjukdomar som Alzheimers och upprätthåller hjärnans hälsa. Att hitta sätt att stödja och förstärka denna reningsprocess kan leda till förbättrade resultat vid hjärnskada och hjärnsjukdom.

Bild: https://www.facebook.com/NeuroscienceResearchTechniques


De flesta av oss har hört talas om lymf-systemet, en samling av kärl och knutor över hela kroppen som bidrar till att rena restprodukter och är en del av kroppens immunförsvar. Nu har en grupp neuroforskare vid University of of Rochester Medical Center identifierat ett fascinerande snabbt rensningssystem i hjärnan som de kallar the glymphatic systeme.


Deras rön har publiceras på nätet i augusti 2012 av Vetenskap Translational Medicine.

Den nya tekniken av två-foto mikroskopi tillåter forskare att studera och följa flödet av blod, cerebrospinalvätska (CSV) och andra ämnen i en levande hjärnvävnad. Det glymfatiska systemets vägar fungera alltså endast i en levande hjärna, och har inte vetenskapligt observeras förrän nu.

Forskare namngav det till the glymphatic system eftersom det fungerar ungefär som det lymfatiska systemet, men förvaltas av gliaceller i hjärnan. Gliaceller är icke-neuronala hjärnceller med flera reglerande och skyddande roller inklusive förstörelsen av patogener och avlägsnande av döda nervceller.

Vad två-foto-mikroskopet visar är att i glymphatics vägar cirkulerar CSV (cerebrospinalvätska) längs specialiserade anatomiska strukturer. Tidigare forskares hypoteser är att CSV sakta sipprat genom hjärnvävnaden och filtrerat ut avfall gradvis, men detta är bara en del av bilden. Nu vet man att glymphatics system driver stora volymer av CSV mycket snabbare än man tidigare trott, för att transportera bort avfallet under tryck.

Specifikt förflyttas en volym CSV via det arteriella systemet rätt in i hjärnvävnaden, och byts ut med den mellanliggande vätskan inne i hjärnan. När den gör det, tvättar den genom vävnaden och samlar in avfall och partiklar som sitter mellan hjärncellerna. Sen inträder CSV i det venösa systemet via venerna i hjärnvävnaden, med vätskan och det avfall som plockats upp från hjärnan. På det sättet avlägsnas avfallsmaterial effektivt från hjärnvävnaden.


Vi vet att ansamling av avfall och giftiga ämnen i hjärnans miljö negativt påverkar hjärnans funktion. Upptäckten av det glymfatiska systemet öppnar upp forskningsfältet. Neuroforskaren Maiken Nedergaard säger, "Vi är hoppfulla att dessa rön har implikationer för många förhållanden som involverar hjärnan, såsom traumatisk hjärnskada, Alzheimers sjukdom, stroke och Parkinsons sjukdom". Fokus är att hitta hur det glymfatiska systemet kan vara inblandat i orsak och / eller återvinning. Här är ett exempel:

Det glymfatiska Systemet och Alzheimers sjukdom

En av de första extracellulära slaggprodukter som forskats på, inom ramen för glymphatic-rensningen, var amyloid β. Amyloid β är ett protein som gjorts och utsöndras av hjärnceller i en pågående process och som används för att utföra flera reglerande och skyddande funktioner. Eftersom hjärnan kontinuerligt producerar denna molekyl så behöver den också rensa ut all amyloid β den inte längre använder.

Vid Alzheimers sjukdom byggs amyloid β upp i hjärnan, och täpper till utrymmet mellan cellerna. Forskarna tror att denna amyloid β-plack dödar nervceller och orsakar demens som är ett primärt symptom på Alzheimers.
Vid Alzheimers kan även den glymfatiska-rensningen försämras och/eller misslyckas, vilket leder till ökad ansamling av amyloid β. Den snabba rensningsvägen kan ha slutat fungera ordentligt på grund av försämring genom åldrandeprocesser, eller effekten av en tidigare infektion eller skada.

Det kan alltså vara möjligt att bromsa utvecklingen av Alzheimers genom att öka flödeshastigheten för det glymfatiska systemet, och därigenom rensa bort amyloid β, som lagrats, snabbare.
Den goda nyheten är att vi redan har en effektiv terapi för att förbättra det glymfatiska flödet.

En Kraniosakral behandling förstärker den glymfatiska rensningen.
Även om den glymfatiska rensningen är en nyligen identifierad process, är begreppet inte helt nytt. Den Kraniosakrala Pionjären Dr John Upledger såg sin "model" av växlande CSV-produktion inom ett halvslutet hydraulsystem redan i början av 1980-talet. Denna modell var grunden för hans forskning och utveckling av kraniosakral terapi. Det finns nu en omfattande mängd forskning som visar på hälsofrämjande effekter av Kraniosacral terapi.

Kraniosakral terapi är en mild, praktisk kroppsterapi. Fokus i KST (kranisakral terapi) uppmuntrar frisättningen av trauma låst i vävnaderna, förbättrar fysiologisk funktion och främja kroppens naturliga läkningsprocesser. Kraniosakrala tekniker återställer och förbättrar vätskerörelser i hjärnan, ryggmärgen och i hela kroppen. Under en kraniosakral behandling ökar cerebrospinalvätskans (CSV) rörelse, och förbättrar då den glymfatiska rengöringen av hjärnans vävnader.

Rengöringen av hjärnans miljö är avgörande för hjärnans avgiftning, nutrition och normala funktion. Forskarnas senaste upptäckt av glymphatic-systemets mekanismer bekräftar Dr Upledgers tidigare hypotes.
Och i andra led förstår vi att kraniosakral terapi är en effektiv behandlingsform för att öka hjärnans rensning vid hjärnsjukdom och skada men även som en förebyggande åtgärd.


Research publicering Science Translational Medicine: http://stm.sciencemag.org/content/4/147/147ra111

ScienceDaily rapport: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120815142042.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmind_brain+%28ScienceDaily%3A+Mind+%26+Brain+News%29&goback=%2Egde_4156796_member_153332887

Jeffery Iliff - The Glymphatic System video: http://www.youtube.com/watch?v=ci5NMscKJws

Dr John Upledger: http://www.upledger.com/content.asp?id=246  • Comments(2)//blogg.livranweg.se/#post24

Bisfenol A - Den poppulära kemikalien som gör oss sjuka och förstör våra gener

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Fri, July 12, 2013 10:34:06

Bisfenol A, den hormonstörande kemikalien som för inte allt för länge sedan förbjöds i nappflaskor, finns fortfarande i konserverad mat, drycker som man köper på burk och plastflaska, i invändigt belagda vattenledningsrör, tandlagningsmaterial, i locken på barnmatsburkar, kassakvitton, färg, lim, barnleksaker, barnartiklar, i plastmuggar, plasttallrikar, och i stort sett alla platsförpackningar som vi både sparar våra rester i, och som vår mat vi handlar kommer i från affären mm. Även produkter som pappersmuggar, servetter, tepåsar, kaffefilter och smörgåspapper innehåller höga halter BPA. Konservburkar och dryckesburkar toppar listan.
Det varnas mer och mer för denna kemikalie och flera experter menar att den som kom på att sätta det giftiga ämnet i plasten var galen.

På en liveblogg på SvD en kunnat följa hur fyra reportrar ätit konserverad mat, i två dagar, för att se om halterna av bisfenol A skulle ändras i deras kroppar. Provsvaren var häpnadsväckande. Efter att ha ätit burkmat i två dagar ökade samtliga fyras halter i urinen med som minst 2 800 procent och som mest med 4 600 procent!

Det pågår just nu en forskardebatt, om bisfenol A är skadligt i låga halter, så visar experiementet att det främst är konserver man bör undvika, säger Bo Jönsson, professor vid Lunds universitets medicinska fakultet, avdelningen för Arbets- och miljömedicin.

Fortfarande ligger värdena under den nivå som är farlig, enligt myndigheterna. Men den gränsen diskuteras just nu intensivt i forskarvärlden sedan dussintals råttstudier visat på negativa effekter vid väsentligt lägre exponering.
En orsak till att inget motsvarande vetenskapligt försök gjorts tidigare kan enligt Christian Lindh vara att det är etiskt problematiskt för forskare att utföra experiment där människor aktivt exponeras för gifter.

– I USA vågar forskarna sällan göra det av risk för att bli stämda, och det är tveksamt om det ens skulle tillåtas. I Europa krävs det godkännande från etiska nämnder.


Så skadas nyfödda av Bisfenol A

Forskare vid Uppsala univeristet har upptäckt att ett av hjärnans viktigaste signal system, det kolinerga signalsystemet, påverkas av Bisfenol A. Det har visat sig framkalla skador i hjärnfunktionen hos nyfödda möss. Effekterna är bland annat hyperaktivitet. Individerna som utsatts för bisfenol A fick en ökad känslighet för denna typ av exponering i vuxen ålder.

Ämnet är vida spritt och uppmätt ämnet i såväl människans moderkaka, foster som modersmjölk. Det är framför allt kritiskt att få i sig Bisfenol A, under den tiden då hjärnan utvecklas, de första två åren. Forskningen har publicerats i tidskriften Toxicology.

Kemikalieinspektionen fick i uppdrag att efter samråd med Konsumentverket kartlägga förekomsten av BPA i leksaker och barnartiklar samt hur mycket BPA som avges från dessa produkter. Vid behov skulle åtgärder för att minska exponeringen föreslås. Rapporten presenterades i september 2012. I rapporten föreslogs inget nationellt förbud eller ytterligare begränsningar av BPA i leksaker eller i barnartiklar.

Inte nog med detta så är ämnet Bisfenol A även kopplat till infertilitet, det visar en ny studie vid Tufts universitet i Boston.
En en annan färsk studie från Penn State College of Medicine visar att gravida mammor med höga halter av BPA i blodet under den 16: e graviditetsveckan löper dubbelt så stor risk för att få barn med andningsproblem under de första sex månaderna i livet. 99 % av alla mödrar i denna studie hade olika nivåer av bisfenol A i sina system.
PBA sammankopplas även med Fetma, cancer, diabetes, neurologiska problem, nedsatt motstånd mot sjukdom mm.

Globalt produceras omkring 4,5 miljoner ton BPA per år (2010). Den största delen, ungefär 70 procent, används som råvara vid polykarbonattillverkning. Knappt 20 procent används som råvara till epoxiföreningar. En mindre del BPA går till tillverkning av termopapper. (Källa: European Information Centre for Bisphenol A)

Forskning har visat att BPA kan frigöras ur plast och termopapper och tas upp i människokroppen. Utifrån de studier som gjorts, och de misstankar som finns om ämnets egenskaper, finns det anledning att minimera små barns exponering för bisfenol A. Det är främst långvarig exponering som bör undvikas.

BPA-exponering indirekt via den yttre miljön har bedömts vara mycket mindre än exponeringen via material som kommer i kontakt med livsmedel. (Källa: EU:s riskbedömningsrapport (februari 2010), avsnitt 4.1.1.4.2.)

I Danmark, Frankrike och Belgien är BPA förbjudet i matförpackningar som riktar sig till barn under tre år och nu i juli 2013 träder ett sådant förbud i kraft också i Sverige. Frankrike har valt att gå längre och förbjuder BPA i alla material som kommer i kontakt med mat från och med januari 2015. Det kanske vore klokt att följa i Frankrikes fotsteg och förbjuda det giftiga ämnet från åtminstone material som kommer i kontakt med mat. Men varför inte helt och hållet?

Läs mer på

http://mabra.com/halsofara-pa-burk-farlig-kemikalie-i-konserver/

http://blog.svd.se/nyheter/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bisfenolfallan_7251245.svd
http://blog.svd.se/nyheter/
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.412615/nya-ron-sa-skadar-bisfenol-a-hjarnan-hos-nyfodda

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5547182

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljoministern-vill-fasa-ut-bisfenol-a_7881716.svd

http://www.kemi.se/Innehall/Fragor-i-fokus/Bisfenol-A-BPA/

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Forslag-om-svenskt-forbud-mot-bisfenol-A-i-kvitton/
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=929

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport4_12.pdf

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-6-12-BPA-i-leksaker-och-barnartiklar.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Sammanst%C3%A4llning%20Bisfenol%20A%20analyser%20i%20reliningprojektet.pdf

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3714274.ece

http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Presentation%20av%20data%20relininguppdraget.pdf

http://www.svt.se/nyheter/sverige/bisfenol-anvands-i-barns-tander

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=888

http://www.reuters.com/article/2010/06/09/us-food-chemicals-cans-idUSTRE65824H20100609

  • Comments(0)//blogg.livranweg.se/#post23
« PreviousNext »