Liv Ranwegs blogg

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

Bisfenol A - Den poppulära kemikalien som gör oss sjuka och förstör våra gener

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Fri, July 12, 2013 10:34:06

Bisfenol A, den hormonstörande kemikalien som för inte allt för länge sedan förbjöds i nappflaskor, finns fortfarande i konserverad mat, drycker som man köper på burk och plastflaska, i invändigt belagda vattenledningsrör, tandlagningsmaterial, i locken på barnmatsburkar, kassakvitton, färg, lim, barnleksaker, barnartiklar, i plastmuggar, plasttallrikar, och i stort sett alla platsförpackningar som vi både sparar våra rester i, och som vår mat vi handlar kommer i från affären mm. Även produkter som pappersmuggar, servetter, tepåsar, kaffefilter och smörgåspapper innehåller höga halter BPA. Konservburkar och dryckesburkar toppar listan.
Det varnas mer och mer för denna kemikalie och flera experter menar att den som kom på att sätta det giftiga ämnet i plasten var galen.

På en liveblogg på SvD en kunnat följa hur fyra reportrar ätit konserverad mat, i två dagar, för att se om halterna av bisfenol A skulle ändras i deras kroppar. Provsvaren var häpnadsväckande. Efter att ha ätit burkmat i två dagar ökade samtliga fyras halter i urinen med som minst 2 800 procent och som mest med 4 600 procent!

Det pågår just nu en forskardebatt, om bisfenol A är skadligt i låga halter, så visar experiementet att det främst är konserver man bör undvika, säger Bo Jönsson, professor vid Lunds universitets medicinska fakultet, avdelningen för Arbets- och miljömedicin.

Fortfarande ligger värdena under den nivå som är farlig, enligt myndigheterna. Men den gränsen diskuteras just nu intensivt i forskarvärlden sedan dussintals råttstudier visat på negativa effekter vid väsentligt lägre exponering.
En orsak till att inget motsvarande vetenskapligt försök gjorts tidigare kan enligt Christian Lindh vara att det är etiskt problematiskt för forskare att utföra experiment där människor aktivt exponeras för gifter.

– I USA vågar forskarna sällan göra det av risk för att bli stämda, och det är tveksamt om det ens skulle tillåtas. I Europa krävs det godkännande från etiska nämnder.


Så skadas nyfödda av Bisfenol A

Forskare vid Uppsala univeristet har upptäckt att ett av hjärnans viktigaste signal system, det kolinerga signalsystemet, påverkas av Bisfenol A. Det har visat sig framkalla skador i hjärnfunktionen hos nyfödda möss. Effekterna är bland annat hyperaktivitet. Individerna som utsatts för bisfenol A fick en ökad känslighet för denna typ av exponering i vuxen ålder.

Ämnet är vida spritt och uppmätt ämnet i såväl människans moderkaka, foster som modersmjölk. Det är framför allt kritiskt att få i sig Bisfenol A, under den tiden då hjärnan utvecklas, de första två åren. Forskningen har publicerats i tidskriften Toxicology.

Kemikalieinspektionen fick i uppdrag att efter samråd med Konsumentverket kartlägga förekomsten av BPA i leksaker och barnartiklar samt hur mycket BPA som avges från dessa produkter. Vid behov skulle åtgärder för att minska exponeringen föreslås. Rapporten presenterades i september 2012. I rapporten föreslogs inget nationellt förbud eller ytterligare begränsningar av BPA i leksaker eller i barnartiklar.

Inte nog med detta så är ämnet Bisfenol A även kopplat till infertilitet, det visar en ny studie vid Tufts universitet i Boston.
En en annan färsk studie från Penn State College of Medicine visar att gravida mammor med höga halter av BPA i blodet under den 16: e graviditetsveckan löper dubbelt så stor risk för att få barn med andningsproblem under de första sex månaderna i livet. 99 % av alla mödrar i denna studie hade olika nivåer av bisfenol A i sina system.
PBA sammankopplas även med Fetma, cancer, diabetes, neurologiska problem, nedsatt motstånd mot sjukdom mm.

Globalt produceras omkring 4,5 miljoner ton BPA per år (2010). Den största delen, ungefär 70 procent, används som råvara vid polykarbonattillverkning. Knappt 20 procent används som råvara till epoxiföreningar. En mindre del BPA går till tillverkning av termopapper. (Källa: European Information Centre for Bisphenol A)

Forskning har visat att BPA kan frigöras ur plast och termopapper och tas upp i människokroppen. Utifrån de studier som gjorts, och de misstankar som finns om ämnets egenskaper, finns det anledning att minimera små barns exponering för bisfenol A. Det är främst långvarig exponering som bör undvikas.

BPA-exponering indirekt via den yttre miljön har bedömts vara mycket mindre än exponeringen via material som kommer i kontakt med livsmedel. (Källa: EU:s riskbedömningsrapport (februari 2010), avsnitt 4.1.1.4.2.)

I Danmark, Frankrike och Belgien är BPA förbjudet i matförpackningar som riktar sig till barn under tre år och nu i juli 2013 träder ett sådant förbud i kraft också i Sverige. Frankrike har valt att gå längre och förbjuder BPA i alla material som kommer i kontakt med mat från och med januari 2015. Det kanske vore klokt att följa i Frankrikes fotsteg och förbjuda det giftiga ämnet från åtminstone material som kommer i kontakt med mat. Men varför inte helt och hållet?

Läs mer på

http://mabra.com/halsofara-pa-burk-farlig-kemikalie-i-konserver/

http://blog.svd.se/nyheter/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bisfenolfallan_7251245.svd
http://blog.svd.se/nyheter/
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.412615/nya-ron-sa-skadar-bisfenol-a-hjarnan-hos-nyfodda

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5547182

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/miljoministern-vill-fasa-ut-bisfenol-a_7881716.svd

http://www.kemi.se/Innehall/Fragor-i-fokus/Bisfenol-A-BPA/

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Forslag-om-svenskt-forbud-mot-bisfenol-A-i-kvitton/
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=929

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport4_12.pdf

http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-6-12-BPA-i-leksaker-och-barnartiklar.pdf
http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Sammanst%C3%A4llning%20Bisfenol%20A%20analyser%20i%20reliningprojektet.pdf

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3714274.ece

http://www.kemi.se/Documents/Om_Kemi/Docs/Regeringsuppdrag/Presentation%20av%20data%20relininguppdraget.pdf

http://www.svt.se/nyheter/sverige/bisfenol-anvands-i-barns-tander

http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=888

http://www.reuters.com/article/2010/06/09/us-food-chemicals-cans-idUSTRE65824H20100609

  • Comments(0)//blogg.livranweg.se/#post23