Liv Ranwegs blogg

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

Nej tack till Fluor

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Mon, November 25, 2013 19:05:25
Fluor är en toxisk restprodukt från atomvapen- och aluminiumindustrin, som lurades på människor för att undvika problem med rening av fluoravfall och för att öka vinsterna. Det är mycket giftigt och klassificeras någonstans mellan bly och arsenik. I toxikologiböcker klassas fluor som ett starkt gift tillsammans med cyanid, som är en stark enzymhämmare. Det är giftigt vid såväl inandning (av damm eller aerosoler) och förtäring.

Fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i koncentrationslägren för att dumma ner och minska viljekraften hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare. Man har tidigare även använt fluor som pesticid (bekämpningsmedel) för att avlusa kycklingar.


När fluorid kommer in i kroppen binder den sig snabbt till kalcium och eftersom kalcium finns i varje cell så binds fluor till alla vävnader, inklusive hjärna, hjärta, lever och njurar. Röntgen har påvisat skelettdeformationer bland barn med högt fluorintag. Flera studier visar en 20 – 40 procent högre höftfrakturfrekvens i områden med mycket fluor i dricksvattnet. Fluor kan stärka benytan till en viss del men insidan av benet blir i gengäld skörare och kombinationen fluor - aluminium har visat sig förorsaka samma patologiska förändringar i hjärnan som kan ses vid Alzheimers sjukdom. Det finns dessutom flera studier som visar att fluortillskott inte förbättrar tandhälsan hos skolbarn.Fluor är ett ackumulativt gift som hämmar kalciumomsättningen och cellpermeabiliteten, bryter ner protein och nedsätter kollagenproduktionen, är en av de mest toxiska metallerna, och kan förekomma i vatten, komjölk, soyamjölk etc. Ett dagligt intag på mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar njurfunktionen och fluorhalten i skelett och blod ökar.
I små frekventa doser kan fluor orsaka missväxt, fosterskador, sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-kapaciteten. Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage. Det har visat sig påverka hjärtat och cirkulationssystemet. Kan orsaka smärta i ben och ofullständiga stressfrakturer när doserna är för höga, irriterar magen ibland så hårt att det orsakar sår, komplikationer i skelettet, kan förändra utseendet på barns tänder under tandutvecklingen.

Den dödliga dosen för en 70 kg ( 154 lb) människa uppskattas till 5-10 g.


Det finns tillräckligt med fluor i en tandkrämstub för att döda ett litet barn.


Läs mer om fluor här:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1640574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930475
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840230
http://www.youtube.com/watch?v=my_5Ib-gksI#t=85
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig---del-1__67372
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/09/08/fluoride-calcifier-of-the-soul/

  • Comments(9)//blogg.livranweg.se/#post31