Liv Ranwegs blogg

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

Den nya upptäckten, the glymphatic systeme, och Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapiPosted by Liv Ranweg Wed, July 17, 2013 10:48:29

Ny forskning visar att kroppen har ett rensningssystem i hjärnan som förhindrar sjukdomar som Alzheimers och upprätthåller hjärnans hälsa. Att hitta sätt att stödja och förstärka denna reningsprocess kan leda till förbättrade resultat vid hjärnskada och hjärnsjukdom.

Bild: https://www.facebook.com/NeuroscienceResearchTechniques


De flesta av oss har hört talas om lymf-systemet, en samling av kärl och knutor över hela kroppen som bidrar till att rena restprodukter och är en del av kroppens immunförsvar. Nu har en grupp neuroforskare vid University of of Rochester Medical Center identifierat ett fascinerande snabbt rensningssystem i hjärnan som de kallar the glymphatic systeme.


Deras rön har publiceras på nätet i augusti 2012 av Vetenskap Translational Medicine.

Den nya tekniken av två-foto mikroskopi tillåter forskare att studera och följa flödet av blod, cerebrospinalvätska (CSV) och andra ämnen i en levande hjärnvävnad. Det glymfatiska systemets vägar fungera alltså endast i en levande hjärna, och har inte vetenskapligt observeras förrän nu.

Forskare namngav det till the glymphatic system eftersom det fungerar ungefär som det lymfatiska systemet, men förvaltas av gliaceller i hjärnan. Gliaceller är icke-neuronala hjärnceller med flera reglerande och skyddande roller inklusive förstörelsen av patogener och avlägsnande av döda nervceller.

Vad två-foto-mikroskopet visar är att i glymphatics vägar cirkulerar CSV (cerebrospinalvätska) längs specialiserade anatomiska strukturer. Tidigare forskares hypoteser är att CSV sakta sipprat genom hjärnvävnaden och filtrerat ut avfall gradvis, men detta är bara en del av bilden. Nu vet man att glymphatics system driver stora volymer av CSV mycket snabbare än man tidigare trott, för att transportera bort avfallet under tryck.

Specifikt förflyttas en volym CSV via det arteriella systemet rätt in i hjärnvävnaden, och byts ut med den mellanliggande vätskan inne i hjärnan. När den gör det, tvättar den genom vävnaden och samlar in avfall och partiklar som sitter mellan hjärncellerna. Sen inträder CSV i det venösa systemet via venerna i hjärnvävnaden, med vätskan och det avfall som plockats upp från hjärnan. På det sättet avlägsnas avfallsmaterial effektivt från hjärnvävnaden.


Vi vet att ansamling av avfall och giftiga ämnen i hjärnans miljö negativt påverkar hjärnans funktion. Upptäckten av det glymfatiska systemet öppnar upp forskningsfältet. Neuroforskaren Maiken Nedergaard säger, "Vi är hoppfulla att dessa rön har implikationer för många förhållanden som involverar hjärnan, såsom traumatisk hjärnskada, Alzheimers sjukdom, stroke och Parkinsons sjukdom". Fokus är att hitta hur det glymfatiska systemet kan vara inblandat i orsak och / eller återvinning. Här är ett exempel:

Det glymfatiska Systemet och Alzheimers sjukdom

En av de första extracellulära slaggprodukter som forskats på, inom ramen för glymphatic-rensningen, var amyloid β. Amyloid β är ett protein som gjorts och utsöndras av hjärnceller i en pågående process och som används för att utföra flera reglerande och skyddande funktioner. Eftersom hjärnan kontinuerligt producerar denna molekyl så behöver den också rensa ut all amyloid β den inte längre använder.

Vid Alzheimers sjukdom byggs amyloid β upp i hjärnan, och täpper till utrymmet mellan cellerna. Forskarna tror att denna amyloid β-plack dödar nervceller och orsakar demens som är ett primärt symptom på Alzheimers.
Vid Alzheimers kan även den glymfatiska-rensningen försämras och/eller misslyckas, vilket leder till ökad ansamling av amyloid β. Den snabba rensningsvägen kan ha slutat fungera ordentligt på grund av försämring genom åldrandeprocesser, eller effekten av en tidigare infektion eller skada.

Det kan alltså vara möjligt att bromsa utvecklingen av Alzheimers genom att öka flödeshastigheten för det glymfatiska systemet, och därigenom rensa bort amyloid β, som lagrats, snabbare.
Den goda nyheten är att vi redan har en effektiv terapi för att förbättra det glymfatiska flödet.

En Kraniosakral behandling förstärker den glymfatiska rensningen.
Även om den glymfatiska rensningen är en nyligen identifierad process, är begreppet inte helt nytt. Den Kraniosakrala Pionjären Dr John Upledger såg sin "model" av växlande CSV-produktion inom ett halvslutet hydraulsystem redan i början av 1980-talet. Denna modell var grunden för hans forskning och utveckling av kraniosakral terapi. Det finns nu en omfattande mängd forskning som visar på hälsofrämjande effekter av Kraniosacral terapi.

Kraniosakral terapi är en mild, praktisk kroppsterapi. Fokus i KST (kranisakral terapi) uppmuntrar frisättningen av trauma låst i vävnaderna, förbättrar fysiologisk funktion och främja kroppens naturliga läkningsprocesser. Kraniosakrala tekniker återställer och förbättrar vätskerörelser i hjärnan, ryggmärgen och i hela kroppen. Under en kraniosakral behandling ökar cerebrospinalvätskans (CSV) rörelse, och förbättrar då den glymfatiska rengöringen av hjärnans vävnader.

Rengöringen av hjärnans miljö är avgörande för hjärnans avgiftning, nutrition och normala funktion. Forskarnas senaste upptäckt av glymphatic-systemets mekanismer bekräftar Dr Upledgers tidigare hypotes.
Och i andra led förstår vi att kraniosakral terapi är en effektiv behandlingsform för att öka hjärnans rensning vid hjärnsjukdom och skada men även som en förebyggande åtgärd.


Research publicering Science Translational Medicine: http://stm.sciencemag.org/content/4/147/147ra111

ScienceDaily rapport: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/08/120815142042.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fmind_brain+%28ScienceDaily%3A+Mind+%26+Brain+News%29&goback=%2Egde_4156796_member_153332887

Jeffery Iliff - The Glymphatic System video: http://www.youtube.com/watch?v=ci5NMscKJws

Dr John Upledger: http://www.upledger.com/content.asp?id=246  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Liv Ranweg Wed, February 12, 2014 22:20:47

Det finns flera forskningsstudier på att kraniosakral terapi är verksamt mot många olika sjukdommar och problem. Här har du en (länk till forskningsstudien finns på sidan):
Kraniosakral terapi och fibromyalgi:
http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/96/1/?item=art_art-s1%2F554

Posted by Peter B Wed, November 27, 2013 07:40:09

Verkar inte som kraniosakral behandling fungerar:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-7166.2012.01174.x/abstract;jsessionid=80C19B2C53EF0B61725891EA7E992E5E.f04t01

och http://edzardernst.com/2012/12/up-the-garden-path-craniosacral-therapy/