Liv Ranwegs blogg

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

I mitt barns mun?

Annat intressant!Posted by Liv Ranweg Mon, November 25, 2013 21:37:55
Jag har under en lång tid velat veta vad en vanlig barntandkräm innehåller. Så jag bestämde mig för att ge tiden till att ta reda på det.
Är du lika nyfiken som jag? Då kan du får en mycket intressant läsning nedan.

Jag bestämde mig för att reda ut Pepsodent Kids. Ingredienserna kommer i ordning, så den som är överst är det mest av.Jag reder ut varje ämne för sig, eftersom det inte finns info om hur effekterna blir när de kommer som "cocktail".

Sorbitol
– sockeralkohol E-nummer 420
Användning: I lightprodukter som sylt, godis, bakverk mm.
Förekomst: Sorbitol framställs syntetiskt ur stärkelse genom reduktion med vätgas under högt tryck och med nickel som katalysator.
Risker: kan ha en laxerande effekt, och vid för stort regelbundet intag kan det leda till magproblem med massiv viktnedgång som följd, Cancer, allergiska reaktioner och ögonskador.

Aqua – vatten.
Jag tror att vi alla vet v ad det är, och vad det vanligtvis används för.

Hydrated Silica – kiselsyragel
Användning: Det vanligaste användningsområdet är som torkmedel för att skydda t.ex elektroniska produkter under lagring och transport. Det används även för att kontrollera luftfuktigheten i museimontrar eller som kattsand, då kallad kristallsand eller kristallkattsand. Men används även i tandkräm. Den används också i olika färger och fernissor och vid framställning av öl.
Förekomst:
Framställs genom att finmalen kiseldioxid blandas med vatten. Det består av hårda, glasklara eller mjölkaktiga mycket porösa korn med 5 – 15% vattenhalt. Kornytan kan uppgå till 200 – 1200 m2 per gram ämne.
Risker: Eller så frågar man sig bara vad det har i mitt barns mun att göra?


PEG-32 – Polyetylenglykol, Emulgeringsmedel
Användning: Används som laxeringsmedel, som hjälpämne i läkemedel, inom kemisk industri som beståndsdel i kosmetika och för träkonservering.
Risker: Vid medicinering ska man alltid rådfråga med läkare för att använda detta ämne om men som ska inta det är under 12 år, är allergisk eller känslig, har inflammatoriska tarmproblem, såsom ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, toxisk megakolon, har ileus, ett hinder eller perforerad tarm, har hjärt-och cirkulationsproblem.
Andra Bieffekter är: elektrolytobalans, diarré, allergiska reaktioner, uppsvälldhet, orolig och/eller smärta i magen, illamående.

Om du försöker bli gravid, är gravid eller ammar, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.
Alltså bör det förmodligen inte heller finnas i våra barns tandkräm.


Sodium Lauryl Suflat
– Natriumlaurylsulfat, Skummedel, SLS
Användning: Badskumm, rakludder, vissa tandkrämer, schampo mm
Förekomst: Är en anjonaktiv surfaktant. Dess anjon, dodecylsulfat, består av en kolvätekedja med en sulfatgrupp (Salt av svavelsyra).
Risker: Förekomst i schampon gör att hårbotten avfettas och torkas ut och orsakar beroende av balsam och eftervårdsprodukter. Förekomst i tandkrämer är olämpligt då slemhinnor är väldigt känsliga. Studier visar minskad förekomst av afte (blåsor i munnen) vid bruk av tandkräm som inte innehåller SLS.


Aroma - Aromämnen
Användning: används för att ge smak och även lukt åt livsmedel, samt diverse andra tillämpningar.
Förekomst: Det finns olika kategorier av armomaämnen:
Naturliga aromämnen, som extraheras direkt ur bär eller frukt etc, genom exempelvis destillation
Naturidentiska aromämnen framställs på kemisk väg, men är identiskt lika de naturliga ämnena i den kemiska strukturen
Syntetiska eller konstgjorda aromämnen ärframställda på kemisk väg utan likhet i naturen Rökaromer
Exempel på aromämnen kan vara: Alkoholer, Aldehyder, Aminer, Estrar, Ketoner, Laktoner, Terpener, Tioler.
Risker: Eftersom det inte är specifierat vilket aromämne som är i, så är det omöjligt att säga något om riskfaktorer.


Cellulose gum – Förtjocknings - och stabiliseringsmedel E-nummer 469 (E 466 )
Användning: Används i klister, smutupplösare, tvättmedel, glass, fryst pommes frites ost samt vid oljeborrning.
Förekomst: Framställs från cellulosa med hjälp av kemiska processer.
Risker: Förbjuden i Nya Zeeland och Australien


Sodium Saccharin – Sackarin, artificiellt sötningsmedel E-nummer: 954
Användning: I godis, glass, läsk, och mat mm som sötningsmedel.
Förekomst: Sackarin kan framställas på olika sätt men alltid Syntetiskt.
Risker: Cancer, fosterskador, genetiska skador [5mg/kg och dag]


Sodium Flouride - är en jonförening med den kemiska formeln NaF.
Användning: Natriumfluorid används ofta i tandkräm och som rengöringsmedel.
Förekomst: Natriumfluorid framställs genom att neutralisera fluorvätesyra (mycket stark frätande syra) med natriumhydroxid (vitt fast ämne som är starkt frätande).
Risker:
Ett dagligt intag på mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar njurfunktionen och fluorhalten i skelett och blod ökar. I små frekventa doser kan fluor orsaka missväxt, fosterskador, sterilitet, cancer, Alzheimers, benskörhet, åderförkalkning, försvagar immunförsvaret och reducerar hjärn-kapaciteten. Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage. Det har visat sig påverka hjärtat och cirkulationssystemet. Kan orsaka smärta i ben och ofullständiga stressfrakturer när doserna är för höga, irriterar magen ibland så hårt att det orsakar sår, komplikationer i skelettet, kan förändra utseendet på barns tänder under tandutvecklingen.
Läs mer om alla hälsorisker från fluor HÄR


Tocopheryl Acetate - även känd som vitamin E-acetat.
Användning: Förekommer ofta i dermatologiska produkter som hudkrämer
Förekomst: Det är ett ester av ättiksyra och tokoferol
Risker: Tillskott av syntetiskt E-vitamin korrelerade med fler fall av hjärt-kärlsjukdomar och cancer

Calcium Gluconate – mineraltillskott
Användning: Används mest vid behandling av hypokalcemi (kalciumbrist i blodet). Det används också för att motverka en överdos av Epsom Salt, magnesiumsulfat. Gel beredningar av kalciumglukonat används för behandling av brännskador från fluorvätesyra.
Förekomst: Det framställs genom neutralisation av glukonsyra med kalk eller kalciumkarbonat.
Risker: Det kan bidra till illamående, förstoppning, orolig mage.
Snabba intravenösa injektioner av kalciumglukonat kan orsaka hyperkalcemi, vilket kan leda till kärlutvidgning, hjärtarytmier, sänkt blodtryck och bradykardi. Extravasation av kalciumglukonat kan leda till cellulit. Intramuskulära injektioner kan leda till lokal nekros och abscessbildning.

Benzyl Alcohol – kemisk förening, Lösningsmedel.
Användning: Bensylalkohol används som ett allmänt lösningsmedel för tryckfärger, målarfärger, läcker, och epoxi- hartsbeläggningar. Men även i tvål och parfymer.
Förekomst: Ämnet framställs genom hydrolys av bensynklorid(har använts som krigsgas. Mycket irriterande för huden.) med natriumhydroxid (ett vitt, fast ämne som är starkt frätande), men förekommer också naturligt i ett antal olika frukter och teer.
Risker: Det oxideras snabbt i friska individer till bensoesyra, konjugeras med glycin i levern och utsöndras som hippursyra . Höga koncentrationer kan leda till toxiska effekter inklusive andningssvikt , vasodilatation , hypotension , kramper och förlamning . Nyfödda , speciellt om kritiskt sjuka , inte kan metabolisera bensylalkohol lika lätt som vuxna . Rapporter i början av 1980-talet av sexton neonatala dödsfall i samband med användning av koksalt flush lösningar som innehåller bensylalkohol konserveringsmedel lett till rekommendationer för att undvika dess användning hos nyfödda

Limonene - cyklisk terpen (omfattande samling kolväteföreningar)
Användning: Limonen används som doftämne i parfym, smink och rengöringsmel och som smakämne i läkemedel, framför allt sådana som innehåller bittra alkoider.
Risker: Terpen kan vara mer eller mindre giftiga eller skadliga

CI73360 – Svavelorganisk förening. Färgämne
Användning: Färgning av polyestertyg
Förekomst: Tioindigo genereras genom alkylering av svavel, i tiosalicylsyra med klorättiksyra.
Hälsorisker: (Det är svårt att hitta information här)

CI77891 – Oxid av Titan, Titansyra
Förekomst: Ren titandioxid förekommer inte naturligt i större utsträckning, men kan framställas ur titanmalm, såsom ilmenit (industrimaterial) eller leuxocen. Titandioxid fås även från rutilsand, som är en av de renaste förekomsterna.
Användning: Titandioxid används som Vitt pigment för färgning av betong, målarfärg, tandkräm och läkemedel, med mera. E-numret är E 171.
Hälsorisker: Detta kan orsaka hittills okända hälsoproblem


Jag känner mig övertygad. Dessa ämnen är ingenting jag anser har att göra i mina barns munnar och kroppar. Även om de kommer i små doser, och kanske inte anses så farliga i de separata doserna. Men jag tänker cocktaileffekt, kontinuerligt och långvarigt använda och framför allt att många av ämnena inte gör någonting positivt för tandhälsan. Alltså är de onödiga.
Det finns dessutom en rad ämnen som inte behöver stå med på innehållsförteckningen. Vilka är de? och hur påverkar dem i det långa loppet och i samband med andra kemikalier?

Vi använder idag inte bara tandkräm som dessa kemikalier finns i utan vi får i oss det från mellan 10-20 olika produkter/dag.
Konsumentorganisationerna varnar för detta, och WHO talar om detta som ett hot mot världshälsan.


Som tur är så finns det massor av alternativ till den vanliga tandkrämen. Ingen nämnd, ingen glömd.

(Och du, "vuxentandkrämer" är förmodligen ännu värre för den får inte ens barn använda)


Eftersom många vill ha källor så lägger jag in dem nu i efterhand.
Det är inte alla med det räcker.

Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1640574
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23930475
Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23840230
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=my_5Ib-gksI#t=85
SVD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
Epochtimes: http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html
Sourze: http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig---del-1__67372
http://thewatchers.adorraeli.com/2013/09/08/fluoride-calcifier-of-the-soul/
http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
Tandvårdsförbundet: http://www.huffingtonpost.com/dr-mercola/fluoride_b_2479833.html
SvD: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer_498843.svd
Svensk vatten: http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Takt-till-kran/Kemiska-amnen/Fluorid/
Föreningen Cui Bono i Göteborg: http://www.foreningencuibono.se/wp-content/uploads/Fluor_A5_V1_utskrift.pdf
Plustagning: http://pulstagning.se/2012/july/ar-fluor-skadligt.html
Doktor Dahlqvist blogg: http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/entry/fluor_ett_gift
Zarahs sida: http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=2701&print=1
Water fluoridation dvd: http://products.mercola.com
Kemist varnar för fluor: http://www.epochtimes.se/articles/2012/06/30/23526.html
Tandvårdsförbundet: http://www.tf.nu/nyhet/fluori-tandkram-och-dricksvatten-farligt
Nyhetsklipp ang. substanser i skönhetsartiklar: http://www.svt.se/nyheter/varlden/farliga-substanser-i-vanlig-tandkram
DN http://www.dn.se/ekonomi/farliga-amnen-i-tandkram-och-tval/
Expressen http://www.expressen.se/halsa/farliga-substanser-i-vanlig-tandkram/
MiljöAktuellt http://www.idg.se/2.1845/1.500776/hormonrubbande-substanser-i-tval-och-tandkram
KURERA: http://kurera.se/fem-giftfallor-i-ditt-barns-vardag/
Metro: http://www.metro.se/nyheter/larm-om-farliga-kemiska-amnen-i-hygienvardsprodukter/EVHmdd!hLR9bpbl7ibgQ/
SBU: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Sok-kunskapsluckor/Kunskapsluckor/Tandkram-med-tillsats-av-antimikrobiell-substans-vid-kronisk-parodontit--/
Medveten konsumtion: http://www.medvetenkonsumtion.org/rad-och-tips/hygien/skonhet/tandkram
Mercola.com
Shenet
Äkta vara för att läsa om E-nummer
Wikipedia både engelska och svenska Där man kan slå upp varje kemikalie och läsa (det finns mest info på engelska)
Zarahs sida: http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=737&print=1
"A Consumer´s Dictionary of Food Additives" av Ruth Winter;
"The Mirage of Safety" av Beatrice Trum Hunter;
"Additives - Your Complete Survival Guide" av Felicity Lawrence;
"Eater´s Digest" av Michael F Jacobsen; "Aspartame (Nutrasweet): Is It Safe?" av H J Roberts;
"Excitotoxins, The Taste That Kills" av R L Blaylock. (Konsumenter i samverkan)
  • Comments(242)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Din mamma Wed, December 02, 2015 12:50:08

Idioter...

Posted by Janne Wed, December 02, 2015 11:07:55

Ja jag och mina barn har slutat borsta tänderna, tvättar oss inte heller. Torkar oss i arslet med halm. Har även slutat tvätta kläderna och så äter vi bara gräs och fy fan vad bra vi mår. Vi har även sålt huset och flyttat in i en grotta.

Posted by hanna Tue, March 25, 2014 09:57:52

Bra skrivet!!!!!
Hoppas alla någon gång kan vakna upp och bestämma sig för att sluta använda syntetiskt framställda kemiska-äckelämnen! Det är bara hormonstörandeoch cancerframkallande!

Tack för en bra text!

Posted by mer påläst Mon, March 24, 2014 22:14:16

Har inte läst allainlägg men kom ihåg att flour ackumuleras i hjärnan. Dvs visst så är flourhalterna små men med tiden så samlar på sig en hel del flour.

Finns studier på detta, sök och du skall finna. Tack och Hej.

Posted by petra Mon, March 24, 2014 08:59:56

Vad använder du själv nu till dina barn och dig?

Posted by petra Mon, March 24, 2014 08:59:55

Vad använder du själv nu till dina barn och dig?

Posted by Gun Sat, March 22, 2014 15:44:10

Jag tror på vartenda ord du skriver och har använt "alternativa" tandkrämer i flera år nu.. Tack för ett jättebra inlägg!!!

Posted by Charlene Shelton Sat, March 22, 2014 11:21:09

Vi är med dig! Tack för inlägget!!

Posted by Susanne Sat, March 22, 2014 00:32:58

Fantastiskt jobb du har gjort. Tack för ditt engagemang och mod!

Posted by Johanna Fri, March 21, 2014 23:41:49

Hejja dig! ♥ Jag blir så lycklig av upplysta människor! Tack för din värdefulla research! Vi använder tandkräm från Urtekram samt sköljer med KS. Vi har fått mycket bättre tandhälsa och tandläkaren tror fortfarande att det är fluorets förtjänst. Är inte lika modig som du, orkar inte försvara min ståndpunkt inför tandläkaren. Heja dig! Kram

Posted by Jenny Fri, March 21, 2014 23:02:15

Visst kan det finnas ingredienser i tandkrämen vi säkert skulle klara oss bra utan, men låt bli och borsta tänderna då och säg om det om 5 år!

Posted by Ingela Fri, March 21, 2014 21:01:14

Jättebra läsning.. Mina barn behöver inte Heller allt detta gift till sina kroppar...Fram för mer upplysning till folket inte en dag förtidigt.. Tack för detta och bry dig inte om de som inte förstår bättre!!

Posted by andreas Fri, March 21, 2014 19:17:14

Floufri tandkräm äger! Länge leve den naturlig livsföringen! Tack för ett behövligt inlägg!

Posted by Anna Fri, March 21, 2014 19:05:34

Hej Liw! Tack för intressant läsning. Hejja dig! Det är många fler som hejjar på dig än nättrackar dig. Läs en bok ett tag och låt stormen dra förbi är mitt tips. och läs inte fler inlägg. Det är några troll i farten som får för lite kärlek i livet.

Posted by Anna Fri, March 21, 2014 19:04:40

Hej Liw! Tack för intressant läsning. Hejja dig! Det är många fler som hejjar på dig än nättrackar dig. Läs en bok ett tag och låt stormen dra förbi är mitt tips. och läs inte fler inlägg. Det är några troll i farten som får för lite kärlek i livet.

Posted by Juliette Fri, March 21, 2014 18:36:11

Bra och informativt skrivet. Fluoret är inte bara en hälsofara utan också en stor miljöbov. Det finns ju bättre alternativ så varför ska man utsätta sig själv och sina barn för dessa kemikalier?

Posted by Katarina Fri, March 21, 2014 18:23:26

Slutade med fluortandkräm till både mig och sonen för flera år sen och din text stärker mitt beslut ytterligare. På köpet har vi undvikit en massa andra skadliga ämnen. Tusen tack för ett informativt och sansat inlägg!

Posted by Margaretha Fri, March 21, 2014 17:53:26

Tack för infon!

Posted by Carola S Fri, March 21, 2014 17:27:10

Tack för genomarbetad information av hög kvalitet! Det behövs men det är tyvärr inte alltid det hjälper ändå. Men jag är glad över att det finns människor som du som kan ta egna initiativ! Vi behöver vi fler.

Posted by karin Fri, March 21, 2014 16:58:40

Bra info, tack! Själv borstar jag med bikarbonat och kokosolja. Har gjort mitt bästa för att undvika flour och har aldrig haft hål eller andra tandproblem fast jag nu passerat 50 :)

Posted by Malin Fri, March 21, 2014 15:48:24

Fy skams på dig Gråtande mamma - oavsett vad man tycker säger man inte det som du gjort!!! Att önska att någons barn blir dödligt sjuka över en tandkräm, hur lågt får mans sjunka egentligen som vuxen människa?

Posted by Gråtande mamma Fri, March 21, 2014 15:40:57

Hoppas att dina barn också får cancer, då kanske du öppnar dina ögon för propagandan som du själv sprider! Hoppas verkligen att ingen tror på dina historier!

Posted by Jonna Fri, March 21, 2014 15:24:25

Jag är ingen död fisk, jag ser detta, jag reagerar och agerar. TACK OCH LOV! Tack för att du orkar ta reda på viktig fakta Liv, för att du orkar ta skiten som nu sprids. Du gör ett viktigt jobb! Precis som med alla människor förtjänar du att bli behandlad med respekt och välvilja, de som nu spottar ut sej skit på detta sättet de vet inte bättre. Det handlar inte om dej utan om deras egna problem. Man kan givetvis ha delade meningar, men det ska inte förändra tonen i rösten.

Posted by Jonna Fri, March 21, 2014 15:24:25

Jag är ingen död fisk, jag ser detta, jag reagerar och agerar. TACK OCH LOV! Tack för att du orkar ta reda på viktig fakta Liv, för att du orkar ta skiten som nu sprids. Du gör ett viktigt jobb! Precis som med alla människor förtjänar du att bli behandlad med respekt och välvilja, de som nu spottar ut sej skit på detta sättet de vet inte bättre. Det handlar inte om dej utan om deras egna problem. Man kan givetvis ha delade meningar, men det ska inte förändra tonen i rösten.

Posted by onsan Fri, March 21, 2014 14:29:39

Lyckliga din familj
Att ha en ansvarig mamma som funderar över rätt och fel. En mamma som inte bara köper samhällets alla gifter och galenskaper utan som bryr sig om sina barns bästa.
Det är inte lätt att ifrågasätta alltid, man kan bli både dumförklarad och annat... men det beror mest på att den som inte ids vara lika ambitiös och omsorgsfull som du, dom blir lätt skuldtyngda och vill fria sitt eget dåliga samvete. Då rent psykologiskt så angriper man nån som gör nåt bättre för att få tala om för sig själv att man inte gör nåt fel.... Så tokigt det kan bli!
MEN stort tack för att du sprider ett viktigt budskap!
I detta fall en omtanke till allas barn :)

Posted by Erik Fri, March 21, 2014 13:51:46

allt är cancerframkallande i rätt mängd, plus att du inte ska äta tub efter tub med tandkräm. så denna fakta är ganska onödig :( om du inte litar på dem som gör tandkräm till dina barn kan du göra din egen tandkräm. ingen är tvingad att använda något på denna jord så väx upp...

Posted by Doktorn Fri, March 21, 2014 13:22:09

Okej, hårda kommentarer hit och dit, det kanske inte är okey. Men jag kan inte förstå hur ovetenskapliga anonyma kommentarer får mer trovärdighet än vetenskap? Att "johan, 42 år och bilförsäljare"s känsla av vad som är farligt eller inte är mer trovärdigt än vad letande experter inom kemi och fysiologi har att säga.

Posted by Krille Fri, March 21, 2014 13:16:43

Ditt inlägg är så infantilt korkat att det nästan gör ont att läsa. Vi kan förlänga din lista med livsfarliga ämnen genom att genast lägga till vatten, syrgas, socker och salt, som alla innebär en säker och omedelbar död vid tillräcklig konsumtion. Att du blir ivrigt påhejad av andra okritiska och blåögda supermammor är nästan ännu värre. Patetiskt är ordet.

Posted by Sarah Fri, March 21, 2014 13:09:53

Visst är det fruktansvärt vad vi stoppar i oss och barnen utan att ens reflektera över det. Bra skrivet!

Posted by Anna Eklund Fri, March 21, 2014 13:00:50

Oj, oj! Du har trampat storkapitalet på tårna!! Det gör man inte ostraffat!! Det är så bra att det finns människor som du, som vågar!!! Ju mer du blir attackerad, desto säkrare kan du vara på att du är på rätt spår!!! Kram på dig❤❤❤

Posted by Jeanette Lodenmo Pettersson Fri, March 21, 2014 12:48:10

Vi är oerhört många som bryr oss om vad våra barn, och även vi själva, mer eller mindre ovetandes får i oss. Därför är det så fint att en engagerad och stark mamma tar tag i det och delar med sig till oss andra. Att det sedan finns ett överskott av okunniga, bekväma, otacksamma och vad det verkar som ganska korkade personer som har ett stort gnällbehov, är inget som du ska lägga energi på, Liv. Vi är många som vet att du är en fantastisk, liten stor människa som vill väl och det vi också vet är att allt kommer tillbaka till oss. Karma ❤️ Tack kära Liv! ❤️

Posted by Sandra Fri, March 21, 2014 12:35:28

Kärlek och respekt Liv ♥

Posted by Annie Fri, March 21, 2014 12:03:14

Hej Liv!
Jag är alldeles mållös över vilka reaktioner du fått på detta fantastiska arbete du lagt ner och vågat skriva ut. Det är för mig ofattbart hur man kan stoppa huvudet i sanden, och dessutom kränka och förnedra en människa som kommer med dessa fakta efter att hon gjort sig besväret att söka svar (eftersom företagen inte talar om dess biverkningar så att man kan ta ett eget beslut om man vill använda produkten). Nä, man måste vara sin egen forskare och ta reda på saker själv i det här landet =o(. Tycker det är en skrämmande utveckling! Att folk tror sig vara trygga med allt skit företagen stoppar i mat och andra produkter för att de själva ska tjäna mer pengar mm - till bekostnad av människors liv och hälsa. Att sen cancer, autoimmuna sjukdomar som allergier, diabetes å allt vet vad (för att inte tala om alla "bokstavssjukdomar") ökar, det bara accepterar folk. VARFÖR ökar detta?? Hur kan man tycka att det är ok med en massa kemikalier i produkter som var helt naturliga förr (och då fanns inte dessa sjukdomar)?! Jag begriper inte hur folk kan reagera så negativt på detta?! Alla gör vad de vill med sina liv (utefter den fakta de har fått). Hur de sen kan säga att du är en dålig förälder (och allt sjukt de sa) det är för mig en gåta. Jag hoppas av hela mitt hjärta att du verkligen inte tar åt dig av sådana elaka kommentarer! Allt du ville, var att hjälpa andra att få lite insikt om detta. Snälla du, fortsätt med det du gör! DU behövs Liv <3 Försök att strunta i vad dessa elaka människor säger (de har nog ätit för mkt tandkräm å annat skit de vägrar inse är skadligt)! TACK för att du finns!!!! Jättestyrkekram från mig <3

Posted by Anja Svanberg Fri, March 21, 2014 11:52:55

Tack Liv

Har större förtroende för dig än en betald expert på Läkemedelsverket. Många bäckar små av onyttiga ämnen bilder cocktails i kroppen som vi inte kan överblicka effekterna av. Läkemedelverkets expert på Aftonbladet gjorde vad den typen av experter alltid gör, d.v.s. svarade utifrån varje ämne. Det är inte ansvarsfullt i längden och det är snarare till för att stödja industrin än oss konsummenter.


Posted by Tony Fri, March 21, 2014 11:31:10

Tack för en utmärkt genomgång.
Det finns en anledning till att jag borstar tänderna med kokosolja och bikarbonat numera.
Vad gäller de negativa kommentarerna så vet jag inte riktigt vad jag skall tro, å ena sidan tyder språket på skitungar i tonåren, men jag kan inte riktigt förstå varför de skulle bry sig så mycket om tandkräm?
Intressant, fortsättning fööljer.

Posted by Lotta Olofsson Fri, March 21, 2014 11:24:09

Du e grym Liv och då är det lätt att det skrämmer de som sitter på sina höga stolar och är "experter" i svenskens ögon bara för att han råkar jobba på Sveriges största skämt-myndighet! (Eller va de nu räknas som) ❤️❤️❤️Kärlek till dig!

Posted by Nina Fri, March 21, 2014 11:22:56

Jag blir uppriktigt rädd över hur folk kan bete sig! Vilka vidriga och elaka kommenterar, över en tandkräm!! :-( Jag ville bara gå in och säga TACK till dig för att du tar dig tid att informera om det som tillverkarna och Läkemedelsverket undanhåller oss! Det ger mig o många andra en ögonöppnare att ta ställning o göra val. Vad få verkar tänka på är cocktaileffekten. Halterna är låga men våra barn utsätts för kemiska ämnen redan i magen o sedan livet igenom och många bäckar små blir till sist farligt!

Posted by malin Fri, March 21, 2014 11:02:28

Tycker din blogg är jättebra. Aftonbladet är wn skittidning. Folk som tror på vad det står skrivet i den tidningen är inget att bry sig om. Kör på😊💚💛💜

Posted by Adde Fri, March 21, 2014 11:01:11

Oj! Känsligt ämne för många här. Därav ilska kommentarer och snack om foliehattar hit och dit. Moget.

Posted by Beatrice Fri, March 21, 2014 10:58:29

Bry dig inte om idioter som använder Aftonbladet som en faktatidning, de förstår inte bättre. Bra att du informerar om fakta och forskning, kanske Aftonbladet och herrn från läkemedlesverket skulle lägga lite energi på att läsa den forskning du hänvisar till. Jag vill inte ha skit i mina barns munnar! Stå på dig.

Posted by Lena Fri, March 21, 2014 10:46:06

Släpper en kärleksbomb här, verkar behövas. :) ❤️

Posted by Suzanne Fri, March 21, 2014 10:41:03

Jag håller på dig , skit i den stora massan som vill föras bakom ljuset av pengamakten <3 Keep up the good work ...

Posted by Carita Fri, March 21, 2014 10:39:40

Tack för jättebra info! I dagens samhälle förgiftas vi på alla håll. Bara för att läkemedels industrin ska tjäna stora pengar på oss när vi blir sjuka av allt skit!

Posted by tina Fri, March 21, 2014 10:28:36

<3 Tack för informationen den behövs

Posted by Erika Fri, March 21, 2014 10:09:38

Ett hett tips till de som förlitar sig på Aftonbladet - lär er hur man är källkritisk.
Och ett tack till dig, Liv, som ifrågasätter det konventionella i ett ohälsosamt samhälle. <3

Posted by Martin Fri, March 21, 2014 10:06:27

Go Girl! :-)

Posted by Marie Fri, March 21, 2014 10:02:50

Bra skrivet Liv! Det här behöver verkligen spridas! Tack för ditt engagemang! Ett mycket bra inlägg! Kram

Posted by Catharina Fri, March 21, 2014 10:00:07

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/forskare-varnar-for-fluor-till-barn/ Har forskarna fel och livsmedelsverket rätt menar ni?

Posted by Åsa Fri, March 21, 2014 09:52:28

Jag menar förstås trollen/mupparna som rackar ner på det du skriver ;)

Posted by Åsa Fri, March 21, 2014 09:51:08

Spola ner trollen i toan med lite tandkräm med extra flour i ;)

Posted by Caroline Fri, March 21, 2014 09:37:34

TACK för mycket bra inlägg med alla specificerade ämnen, inte många som tar sig tid/ork eller energi att skriva så bra och utförligt som du! Det behövs fler engagerade människor för att sprida budskapet om hur mycket onödiga ämnen som är i allt vi männniskor inte ens tänker på i vår vardag! TACK och massa KÄRLEK och POSITIV ENERGI till dig!

Posted by Catharina Fri, March 21, 2014 09:35:52

Varför är det så viktigt att tro på läkemedelsverket? Ställ er den frågan.vad har lekemedelsverket gjort för att hålla er friska?

Posted by Malin Fri, March 21, 2014 09:24:38

Alla som spär ur sig av sitt hat här inne borde verkligen skämmas, är ni så rädda för att någon vågar tycka annorlunda och bryta normen? Jag tycker att det är skrämmande att se vuxna människor bete sig på detta sättet, har ni verkligen inget bättre för er? Det går faktiskt att framföra sina åsikter utan att raljera, hota och kalla någon för elakheter.

Det går över mitt förstånd hur vuxna människor kan vräka ur sig massa av det jag läst nedanför bara för att någon inte tycker som ni... Jag blir själv både ledsen, arg och uppgiven av att tänka på hur mänskligheten är funtad... Om ni nu inte håller med, skriv det - men det finns ingen som helst anledning att vara otrevlig eller gå till personangrepp bara för att man är av annan åsikt. Att känna behovet av att trycka ner någon annan tyder enligt mig på extremt osäkra människor - den som är trygg i sig själv kan stå för det den tror på- utan att raljera.


Kärlek till dig Liv <3

Posted by Jan Fri, March 21, 2014 07:54:00

Bullshit. Finns inga som helst belägg för att bantandkräm är hälsovådlugt

Posted by Ödman Fri, March 21, 2014 07:46:45

Har du frågat dig vad som ingår i din egen tandkräm? Beroende på märke och sort ingår i stort sett samma ämnen i vuxentandkrämen som det ingår i barntandkrämen dock möjligen i andra proportioner.
Och det finns alltid olika sorter att välja mellan båda andra tillverkare och samma märke.

Posted by tk. Fri, March 21, 2014 06:33:31

Du verkar väldigt upprörd över tandkräm och tämligen vanliga ämnen. Glömt foliehatten? Och helt uppenbarligen saknar du basala kunskaper inom kemi, fysiologi och toxikologi. Jag kan göra en lista som är längre än ditt blogginlägg på riskerna med syrgas, vatten, innehållet i ett äpple etc...

Posted by Peter Fri, March 21, 2014 06:05:07

Du måste vara en jävla idiot som tror på allting..
är det nåt som är buff så är det faan duu

Posted by Hericon Fri, March 21, 2014 05:05:25

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18577941.ab

Läsvärt för den som inte kan tänka själv.

Liw är en BLUFF och inget annat.

Posted by Mixy Fri, March 21, 2014 04:13:49

Vilken vilseledande skrivelse. Du läser dessa källor som djävulen läser bibeln. Det är skrämmande att okunniga personer sprider desinformation på det här sättet. Andra okunniga kan bli skräckslagna. Bäst att hålla sig till matrecepten!

Posted by Li Fri, March 21, 2014 00:35:08

Du kan ju lika gärna skriva att vatten är dödligt, för det är det. I stora mängder.

Posted by Bengt-Olof Bjernstedt Thu, March 20, 2014 22:46:27

Nojiga föräldrar ger barn psykiska besvär!!!!!!!!!!!!
DET är FAKTA!!!

Posted by Djdteve Thu, March 20, 2014 20:59:47

Du e ju läskig, du måste ju va rädd för dig själv, jösses.... e man lika störd som du blir man ju anoretiker

Posted by Djdteve Thu, March 20, 2014 20:58:03

Du e ju läskig, du måste ju va rädd för dig själv, jösses.... e man lika störd som du blir man ju anoretiker

Posted by Kix Thu, March 20, 2014 20:54:47

Allt du räknade upp som finns i tandcreme är farliga. I FELAKTIGA DOSER!
Du skriver som om det var extrema doser av alla ingredienserna.
Men du glömde en viktig! DIVÄTEOXID! Den du! Den är mycket farlig i stora doser!

Posted by Djdteve Thu, March 20, 2014 20:52:11

Du e ju läskig, du måste ju va rädd för dig själv, jösses.... e man lika störd som du blir man ju anoretiker

Posted by SA Thu, March 20, 2014 20:35:22

Där fick du!

Posted by Mike Mon, March 17, 2014 16:46:19

Alla dessa produkter har prioritet med depopulation för det är vad kungligheterna bankerna mm gör pengar på.

Här är en bra indisk produkt.

http://shop.vedalila.se/se/grp/munhygien.php


Posted by Eliin Sun, March 16, 2014 21:45:20

Jag ville hitta någon sorts biverkningsfakta om tandkräm då jag, efter att borstat tänderna med vatten och ev lite salt morgon och kväll (pga att jag vill slippa den "vanliga" tandkrämen) hittade en nyinköpt bortglömd tandkrämsgel med flour. Jag har börjat använda den en gång/dag nu, och väldigt snabbt har jag lyckats få blåsor i munnen väldigt många dessutom. Det är svårt att inte misstänka tandkrämen för denna tillväxt, då jag varken ändrat några vanor/matvanor eller varit/är förkyld.

Så vad än folk tycker och tänker. Jag anser att det är självklart vi kan råka ut för biverkningar av inblandade kemikalier som finns i produkter vi använder, allt beroende på individ. Men vi kan tyvärr inte bevisa det med ett tydligt facit, och det är ju där problemet ligger. Men för dessa människor som vill gå sin egen väg och försöka göra skillnad för sig själva och sin egen kropp , låt dem göra det.

Posted by A.m Fri, March 14, 2014 12:45:03

Vi antar att allt som erbjuds oss och särskilt det som skall vara speciellt anpassat för barn tror vi skall vara säkert. Var och en har ansvar för sina barn. Finns annat vi föräldrar kan göra för att förebygga starka tänder hos våra barn än just flour även om detta tillförs i små doser. Lättupptagligt kalk (Urticalcin tex ). Bra med inlägget för alla får något att fundera över, vare sig man väljer att vara nyfiken att kolla vidare eller bara kör på som vanligt och lägga tid istället på att kasta lite mogna kommentarer på vägen. Tycker absolut vi skall vara extra uppmärksamma eftersom vi inte vet vad dagens produkter har för effekter längre fram. Kvicksilver var ju absolut inte farligt att laga hål med heller men ändå har många tandläkare bytt ut amalgamet mot annat...

Posted by Tobias Wed, March 12, 2014 22:37:41

Glöm inte bort att flour är det enda som vi har för att stärka våra tänder. Är du ute efter något mer än fräsch känsla i munnen så är flour det enda ämne som kan göra skillnad.

Posted by Påläst Tue, March 11, 2014 12:26:07

Då alla verkar ha fastnat vid fluor och dess "hemska" effekter så tänkte jag upplysa er om att den skadliga gränsen på 2 mg/dag inte betyder något för en normal person. Då de flesta tandkrämer på marknaden har ett fluorhalt av 1450 ppm innebär detta att för att konsumera 2 mg så behöver en person stoppa i sig ca 82-85 ml ren tandkräm eller ca 1 1/4 tandkrämstub per dag under några veckors tid för att fluoren ska vara skadlig. Till er som blint litar på allt ni läser: lär om källkritik och vinklade artiklar och sök valfri kemikurs inom grundprogrammet på närmsta universitet och lär er på riktigt.

Mvh
Påläst

Posted by mickey Mon, March 10, 2014 16:13:56

Jag skrev ett mail till pepsodent och fick svaret nedan. Hej Mickey! Tack för ditt mejl.   Det är ingenting som är konstigt eller farligt i tandkrämen!   Pepsodent Kids barntandkräm (och alla andra våra tandkrämer) innehåller endast ingredienser som är säkra enligt svensk och europeisk lag. Läkemedelsverket är den kontrollerande myndigheten för tandkrämer i Sverige. Alla ingredienser för sig är godkända och kontrollerade och slutprodukten är också godkänd och kontrollerad. Pepsodent Kids är en säker och bra tandkräm att använda dagligen. Så du kan vara helt trygg med vår produkt. Bloggen som du hänvisar till har många brister och felaktigheter.   Vid rätt användning så bidrar tandkrämen till en god munhälsa och därför rekommenderar alla tandläkare och tandhygienister som är utbildade på området att man ska använda tandkräm med fluor.   Hoppas att du är hjälpt av svaret!     Vänliga hälsningar Anulina Svensson Konsumentkontakt PepsodentUnilever Sverige AB  

Posted by Peter Cederblad Mon, March 10, 2014 13:08:32

Hej,

Fantastisk artikel du skrivit. Det är verkligen skrämmande vad vi får i oss utan att veta om det. Producenter skiter i allt utom sina inkomster. Så är det tyvärr. Vi måste ta hand om oss själva. Ingen annan gör det åt oss.

Har du nåt tips på någon bra tandkräm? Vi har barn också så om du vet några bra så tar jag gärna emot tips.

Med Vänlig Hälsning
Peter Cederblad

Posted by Caroline Mon, March 10, 2014 12:21:36

Vilken fantastisk research du har gjort! Många som lägger ut varningar för olika produkter har inga ordentliga källor eller belägg för vad de skriver. Din research är mycket bra och jag hoppas att det blir reaktion på det. Alltför ofta stoppar vi i oss saker som vi inte har en aning om hur de påverkar våra kroppar. Jag hoppas att fler blir uppmärksamma på vad produkter innehåller så att företagen kan sluta dryga ut innehållet med "skit" som inte har där att göra. Tack igen för ett mycket bra inlägg!

Posted by MF Sun, March 09, 2014 23:44:39

Ni är tyvärr lurade. Det är ren skrämselpropaganda och lögner. Läs om Mercola som det refereras till och hans sätt att tjäna multum på detta. http://www.quackwatch.com/11Ind/mercola.html

Posted by Malin Mon, March 03, 2014 23:47:30

Det är därför det inte är bra att svälja tandkräm mm.
Men fattar inte att det innehåller så farliga ämnen i barntandkräm eftersom barn brukar inte tänka så långt så dom kan ju svälja själva tandkrämen.
Idiotiskt av dom som har tillverkat detta, så här borde det inte vara!!

Posted by Malin Mon, March 03, 2014 06:32:25

Vilka alternativ finns det?

Posted by Angelica Fri, February 14, 2014 18:44:07

Förstår inte var alla elaka kommentarer kommer ifrån. För att säga som kommentatorerna själva: finns det inte värre saker att bli upprörd över? En mamma som ifrågasätter vad sådana här ämnen, och så många, gör i en barntandkräm är inget att bli så provocerad över. Om ni tänder till på detta, så vill jag banne mig se väldigt arga kommentarer från er på "vart är sverige på väg"-bloggar där man vinklar bra mycket vagare fakta (och eget påhitt) för att skapa rädsla mot invandrare. Era kritiska ögon, för det är bra att vara kritisk, behövs på viktigare ställen än i detta inlägg. Ifrågasätt gärna men be nice about it, det är en människa som måste läsa era dömande ord. Och ni som särskriver, sluta omedelbart med sådana dumheter.

Posted by Cam Fri, January 31, 2014 23:11:47

Flour är ett grundämne, finns naturligt i vår natur och om våra kroppar inte var anpassade till att ta tillvara på flouret skulle vi troligen undvika att få det i oss. Undrar dessutom hur många dödsfall man kan spåra till användande av tandkräm. Har alltid använt tandkräm och börjar närma mig ett halvt sekel. Tror inga av mina krämpor berott på tandkräm, snarare mekaniska fel och skador, för mycket c-vitamin och kalcium från mjölk. Har dock hört att saker man smetar i ansiktet, dagligt kallat smink, troligen påverkar kroppen mer negativt?

Posted by Cam Fri, January 31, 2014 23:10:24

Flour är ett grundämne, finns naturligt i vår natur och om våra kroppar inte var anpassade till att ta tillvara på flouret skulle vi troligen undvika att få det i oss. Undrar dessutom hur många dödsfall man kan spåra till användande av tandkräm. Har alltid använt tandkräm och börjar närma mig ett halvt sekel. Tror inga av mina krämpor berott på tandkräm, snarare mekaniska fel och skador, för mycket c-vitamin och kalcium från mjölk. Har dock hört att saker man smetar i ansiktet, dagligt kallat smink, troligen påverkar kroppen mer negativt?

Posted by Micke J Tue, January 21, 2014 15:34:05

Väldigt bra och informativt - synd på gnällspikarna här, det skrämmer nog fler än det gynnar att vissa allvetande kräver att gemene man är professor och har alla detaljer klara innan man skriver i en blogg... OBS att detta är en blogg, ingen akademisk uppsats

Posted by Cat Tue, January 14, 2014 01:20:21

Sad to see how rude and evil many commenters are on this article... To use their time spreading hate really makes me realise how evil this world can be! Continue Your work and dont let any of this unconscious People interrupt you in doing what you believe in. Thank you for Your Article and time! I stopped using this comersale Products for myself and for my kids many years ago. Fluor also blocks the Pineal Gland( that many of this rude commentators probably never have heard about). And just to mention i havent had any holes in my teeths the last years even i dont use Fluor. So that the dentist tellls u that u have to use fluor to avoid karies is also a Freud! But many People prefer to listen to others than too think for them self. And People are afraid of what they might find if they start investigating a bit them self, so maybe thats also an explenation of how they can be so evil in trying to protect beliefs they have adapted.

Posted by jojo Sat, January 04, 2014 13:22:41

Finns ju större problem än detta om du ser till mängden exponering.

Teflon pannor förbjuds i usa o japan, i sverige ingen debatt. 

Går knappt hitta sylt eller saft utan svartmögel E330.

Sedan vi upptäckte vad margarin innehåller gör vi eget margarin, mixa smör olivolja.

Hållbarheten på mjölk är nu misstänkt lång, citygross egna mjölk luktar kraftigt svavel, ännu inte lyckats klura ut vilka gifter som används.

Bröd märks nu med leveransdatum, inte när det bakas.

En del kött bildar grått slem i stekpannan och omöjligt få fin stekyta om det inte tvättas i vatten först.

Behandla alla affärer som skojare med största misstänksamhet och låt de bevisa motsatsen.

Glöm inte att all skit säljs med reklam, bra produkter säljer sig själv.

Posted by Maja Gräddnos Fri, January 03, 2014 10:38:56

Tack till Erik som kommenterade 28/11-13.
Lite sunt förnuft är väl det som behövs i dagens samhälle, annars vågar vi snart inte varken äta eller dricka.

Posted by M Tue, December 31, 2013 00:22:47

Bra lista, hemskt dåligt skrivet och framstält. Har du tid att skriva en blogg borde du kanske lagt mer tid på efterforskning. Exempelvis: Cellulose gum – Förtjocknings - och stabiliseringsmedel E-nummer 469 (E 466 ) Användning: Används i klister, smutupplösare, tvättmedel, glass, fryst pommes frites ost samt vid oljeborrning. Förekomst: Framställs från cellulosa med hjälp av kemiska processer. Risker: Förbjuden i Nya Zeeland och Australien Vilka är riskerna?! Slutade läsa där. Bara taskigt försök till någon pseudojournalism. Omdöme = D for effort.

Posted by Marcel Sun, December 29, 2013 13:33:18

Här har du ett bra alternativ för alla åldrar: http://wellnessmama.com/2500/homemade-remineralizing-toothpaste-recipe/

Posted by BU-the f*ing HU Sat, December 28, 2013 12:54:06

*Pling.

Dagens I-landsproblem.

Tänk om du gjort något vettigt med den tiden istället.

Posted by Ronya Fri, December 20, 2013 02:33:48

Tycker det är lite synd att du inte har med riktigt all fakta för att kunna skriva sånt här.. Tycker det är jätte bra gjort men mer fakta så du får lite mer kött på benen och verkligen vet vad du pratar om. Du tog tex. Inte upp att vatten innehåller fluor och klor via våra reningsverk och att det dessutom är cancer framkallande.. Så ta reda på ALLT innan du skriver något som det här nästa gång. Ju mer påläst du verkar ju nerresor folk på dig. Och som någon annan sa i kommentarerna, hitta bra källor som då är bland det viktigaste. En blog eller nyhets artikel är samma sak som att använda Wikipedia till ett skolarbete. Va självkritisk och kolla villa källor dom har fått det ifrån. Men som sagt, annars jätte bra skrivet och förklarat!

Posted by Diabetiker sen 13 år Fri, December 20, 2013 00:41:18

Sorbitol finns i saker som är osötade. Som diabetiker vet jag detta och jag vet att alla sötningsmedel osv har en laxerande effekt, men jag kan dricka cola light/zero varje dag i ett år men det har ingen bieffekt dock dricker du så i 9 år kan du självklart få problem med magen men det kan då få av annat med! Cancerframkallande, ja det är det och det har man vetat en lång tid nu därför har man anpassat de ämnena och gjort så att man inte ska få i sig den mängd som är farlig...

Istället för att reagera på detta vad sägs om att tänka på detta.. vitamintabletter är ju en bra sak? Nej! Vissa företag har och nikotin och koffein i vitamintabletter vilket är värre än att bara ge nån en banan eller valfri frukt.

Posted by älskare Thu, December 19, 2013 21:23:38

Hej, älskling kommer du ihåg mig från i går?, vi var så fulla ock du ville ha mig... Sedan hände det bara. Du vet nog vad hände, hoppas du inte blev gravid. ;DPosted by Anja Wed, December 18, 2013 22:59:42

Heej, bra skrivet. Har du några tips på produkter utan dessa ämnen, schampoo, balsam, tandkräm?

Posted by q Sat, December 14, 2013 20:21:08

hur många "rengöringsmedel" hittar du som är nyttiga? ju giftigare det är desto bättre tar det bort skit....

Posted by Spyder peter Tue, December 10, 2013 10:15:28

Fint

Posted by Sug kuk Tue, December 10, 2013 10:13:01

Trota en rpg 7 i din räve dehär e så onödigt att ja vill hoppa ner från bron fö du slösa 10 minuter av mitt redan dåliga liv . Nu ska ja hoppa ner från bron o tänkka på hur mycke man får ha fö fel att skriva sånthär.

Posted by Minimolo Tue, December 10, 2013 10:13:01

Vittu så onödigt!

Posted by Sug kuk Tue, December 10, 2013 10:12:57

Trota en rpg 7 i din räve dehär e så onödigt att ja vill hoppa ner från bron fö du slösa 10 minuter av mitt redan dåliga liv . Nu ska ja hoppa ner från bron o tänkka på hur mycke man får ha fö fel att skriva sånthär.

Posted by fint! Mon, December 09, 2013 19:50:59

Du faktist satsade lite tid på detta! Fint arbete!

Posted by kyllu Mon, December 09, 2013 19:31:28

har du det bara runt din terska:O jag har de everywhere :3

Posted by kulli Mon, December 09, 2013 19:30:16

jag skall ha tandkräm runt min terska för att det ska kännas bra!!! :DD

Posted by kakki Mon, December 09, 2013 19:27:06

Jag tycker tandkrämen är helt okei bara mä äter det i rätta rumpor

Posted by lolmään Mon, December 09, 2013 19:21:33

Just wasted 10 minuts of my life!

Posted by Kemisten Fri, December 06, 2013 10:53:50

Varför yttrar du dig om saker du uppenbarligen inte har någon aning om. Men tack för ett gott skratt, du pinsamma stackare.

Posted by Sunni Fri, December 06, 2013 00:07:31

Ett miljöfarligt ämne finns i de flesta tandkrämer Triclosan :(

Posted by Henrik Thu, December 05, 2013 20:32:44

Andra bloggar är inte Källor då de inte själva har källor. Just a friendly reminder

Posted by M Thu, December 05, 2013 18:36:28

http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/aspartame

Posted by M Thu, December 05, 2013 18:35:48

För att fortsätta på mitt tidigare inlägg. Du har varken lagt ut några uppgifter på hur stor andel av de olika ämnena som egentligen finns i produkten. Hur mycket är farligt?

Av egna undersökningar speciellt inom träning och kost så kan jag berätta att sötningsmedel, bland annat aspartam, sorbitol, stevia etc. har inte visat någon form av cancerbildning förutom i skyhöga doser, gentemot kroppsvikt. Det vill säga dricker du ca. 20-25 st 33cl energidrycksburkar som innehåller sötningsmedel, varje dag i flera år så kan du få en ökad riska att bilda cancer.
Länk

Posted by M Thu, December 05, 2013 18:27:38

Jag vet inte vilken typ av expertkunskaper du har men det är ganska roligt att du går igenom varje ingrediens var för sig och tar upp vilka risker varje ämne kan medföra. Vad är det för länkar du egentligen samlat in, det verkar som de flesta sidor är skvallerpressar och inga forskningsstudier eller rapporter har du med.

Att ta en sida som DN, Expressen, Metro, bloggar och annat som främst är författarens egna kunskaper och information som dem i sin tur samlat. Om du istället för att leta efter så många länkar för att styrka dina argument kanske du istället skulle kunna hitta 2 - 3 st forskarstudier som visar på vad tandkräm kan medföra för slags risker. Jag håller dock helt med dig i vissa fall att vissa ämnen inte har att göra i olika livsmedel. Men du kan inte gå in i varje enskild ämne för att se vilka risker som kan uppkomma.

Har du några andra förslag på vad vi kan borsta tänderna istället med? Romarna valde att använda urin, något som du kanske föredrar istället?

Posted by Jon Wed, December 04, 2013 08:01:58

Vilken tandkräm skall man välja?

Posted by ExJQ Tue, December 03, 2013 22:43:28

Själv använder jag bara en 100% naturlig blandning av diväteoxid och arsenik för mina barn.

Posted by läspå Tue, December 03, 2013 16:18:42

http://pesonsblog.blogspot.se/2013/11/dagens-lektion-i-skramseltaktik.html

Posted by Torbjörn Tue, December 03, 2013 14:25:58

Guilt by association? Lek med samma resonemang på varje sak du tänker äta, naturlig eller syntetisk. Var ärlig och konsekvent. Glöm inte ta med minsta spår av tungmetaller och naturliga toxiner. Blir det mycket kvar att äta?

Posted by Uffe Mon, December 02, 2013 19:01:25

Oavsett om ämnet är farligt eller inte i små mängder nu så visar de endast ämnets "risker" i nuläget. En blandning som verkar ofarligt idag kan vara farligt om 10 år. Jag säger INTE att tandkrämen är farlig för jag har inte kunskap nog om blandningen(tandkrämen) Utan jag tycker Liv faktiskt har fått fram det viktiga. Börja kontroller vad vi sätter i oss och vad vi sätter i våra barn! Kan vi påverka leverantören att ge oss bättre tandkräm?!

Posted by Jenny Mon, December 02, 2013 18:20:56

Med tanke på att 1 av 3 får cancer så förstår jag inte hur man inte försöker undvika så mkr cancerframkallande ämnen som möjligt.

Posted by AVS Sat, November 30, 2013 22:58:23

Väte och syre ihop bildar en farlig gas som vid antändning skapar en rejäl knall och hör och häpna, det bildas vatten!

Detta var det löjligast jag har läst på ett bra tag. Visst varje ämne kan vara farligt var för sig men kombinerat kan det vara ofarligt och hur stora är doserna? Jag kan lova dig att du tar mer skada av all formalin som sipprar ut i ditt hem från alla plaster, färger och trä golv (allt som innehåller lim i någon form), möbler mm. Till slut är det som att ha bacill skräck och inte kunna gå utanför sitt hus.

Posted by Becca Sat, November 30, 2013 22:10:52

Men usch, fyfan. Köpte den tandkrämen jämt när jag var lite, endast för att äta det.

Posted by Joakim Sat, November 30, 2013 21:53:05

Kanske ni skulle fokusera på viktigare saker här i livet? Hela tiden kommer nya produkter du får cancer av och en massa olika sjukdomar...som tex, Vilka substanser innehåller vattnet som barnen får i sej i dom fattiga länderna, med mera? Hur många barn har dött av tandkräm?

Posted by Chris Sat, November 30, 2013 12:50:46

Det är intressant att se att Liv här inte tar upp risksatserna, utan bara skriver ut vilka risker det är.
Diväteoxid har t.ex. risk att orsaka andnöd och andra hemskheter, men endast i enorma mängder och baserat på hur det intas. Ett annat namn på diväteoxid är vatten!

Kisel har ett annat namn, när barn leker med det. Det är sand! Kiselsyragel får man när man blandar minimala mängder sand med ett par andra, ofta naturliga, kemikalier och bildar då en ersättning för gellatin utan att några djur behöver vara inblandade. Smart va? Att det sedan kan användas i andra koncentrationer för att skapa kattsand har väl inte med tandkrämen att göra?

Varenda ämne på denna listan har andra användningsområden och i olika koncentrat har de olika riskfaktorer och risksatser. Stoppar du i dig rent emulgeringsmedel kan du vara rätt så säker på att du kommer dö, troligen av uttorkning av den laxerande effekten, men i minimala mängder är det ingen risk för det.

De ämnen som är markerade som laxerande är samma ämnen som finns i tuggummi och i ungefär samma mängder. Du behöver stoppa i dig, tugga och svälja runt 2 500 tuggummin på en timme för att få denna laxerande effekt, ännu mer om du skall kunna dö av det, men innan dess har du nog kvävts av alla tuggummin!

Det är fint att folk försöker kolla upp saker, men tänk till lite, forska lite till och kolla upp ALLT innan skrämseltaktiken kommer fram. Kolla speciellt historiskt sett. Hur många barn har dött av Colgate Kids? Hur dog de? Vad var den utlösande faktorn?
Så långt jag kunnat läsa mig till, har inga barn dött av flourfri tandkräm!

Posted by Josef Sat, November 30, 2013 10:51:01

Ni som håller med liv: vad är det ni inte fattar. Läs Tex Eriks kommentar, där han går igenom alla ämnen ett och ett. Det känns som en diskussion mellan en ateist och en finreligiös fundamentalist." Jo det är bra för det kommer från naturen" nej usch har nån tillverkat den här molekylen, då är den säkert dödlig" det här är er variant av kosher eller halal. Men det råder ju även religionsfrihet så dream on

Posted by henry W Sat, November 30, 2013 09:37:48

Bra jobbat!!

Posted by Amanda Sat, November 30, 2013 08:11:12

Vanligaste förklaringen till att barn under 12 åt inte ska använda vuxentandkräm är för att de innehåller fluor som kan ge missfärgningar på barnens tänder. Men det skulle inte förvåna mig om vi hade lika mycket skit i våra tandkrämer.

Posted by Upprörd förälder! Sat, November 30, 2013 01:06:08

Det är bra, Liv, att du tar upp dessa kritiskt viktiga frågor för våra barn! Jag ertappade min son med att dricka diväteoxid RÄTT UR EN FLASKA häromdagen. Ingen varningstext på flaskan förklarade att

Diväteoxid är en kemikalie utan färg, lukt eller smak som
årligen dödar massor av människor bara i Sverigestorbolagen lägger i det du äter och drickermiljarder människor är beroende avsprids dagligen i tonvis över land och havbestår av hydroxyler som är synnerligen reaktiva och bevisligen skadar DNAingår i otaliga dödliga ämnenåterfinns i tumörer
Det är helt enkelt fördjävligt att dessa produkter tillåts att marknadsföras överhuvudtaget!

Jag gav honom naturligtvis en ordentlig örfil, och till min förskräckelse började det även rinna diväteoxid från hans ögon!

För att försäkra mig om att giftet skulle lämna hans kropp tvättade jag hans ögon ordentligt med tvål och natriumkarbonat. Jag är osäker på om det räckte. Han är tyst nu i alla fall.

Tack för ditt mod!

Posted by Pär Sat, November 30, 2013 00:51:33

Alla ingredienser har en funktion för tandhälsan förutom sötningsmedlena. Sötningsmedlerna är där för att få barn att gilla tandborstningen så att det gör det mer och fuskar mindre, därmed batter tandhälsa. Vill ni sluta med flourtandkräm på era barn så får ni räkna med att de inte har några tänder efter 30. Tänk på att vatten är giftigt I rätt dos också.

Posted by Angelica med dottern Bella Fri, November 29, 2013 22:52:17

Vad tänker du borsta ditt barns tänder med då?

Posted by mrowkoob Fri, November 29, 2013 21:05:31

Oj vad många konstiga kommentarer, några mer galna än andra.. För er som är allmänt förnuftiga och inte tänker köpa konstiga tandkrämer via hälsokost affärer så rekommenderas Zendium som den enda tandkrämen som säljs i de flesta butiker och är allmänt lättillgängligt . Ni kan även läsa innehållsförteckningen på många naturtandkrämer och då kommer ni upptäcka att även de innehåller SLS! Zendium har inte SLS och en del andra ingredienser om som ovanstående barntandkräm har. Den finns både till barn och vuxna och det är min kliniska erfarenhet att den hjälper att byta till när man har problem med munslemmhinnan. Då SLS kan ge många människor munproblem. Jag har alltid undrat varför SLS är tillåtet i tandkräm men som sagt det går att undgå. Källhänvisningarna är under all kritik och mycket av den andra informationen stämmer inte men SLS kan ni som läser detta altså lätt undgå. Hälsningar en läkare.

Posted by Holmarn Fri, November 29, 2013 20:23:10

Kingfischer är så jäääävla bra, konstigt då att flera ämnen som finns i livsfarliga pepsodent kids också finns i eran kingfischerhalelujatandkräm. Kom att tänka på en gammal klassisk Jim Carrey ( för övrigt en av få som fortfarande tror att mässlingsvaccin orsakar autism ) -replik. You're one pathetic och så vidare. Ta det försiktigt med kingsfischern så att du inte får njurcancer vid 95 års ålder

Posted by Emma Fri, November 29, 2013 20:18:58

Väldigt intressant och roande! Tänker att det är med tandkräm precis så som med alla olika läkemedel. Fördelen och de positiva effekterna överväger de negativa konsekvenserna. Sedan är det väl upp till var och en. Finns ju många saker som i betydligt större grad bidrar till allvarliga sjukdomar än just den lilla mängd tandkräm vi får i oss. Väldigt märklig förklaring av de olika ämnena, skulle det inte vara enklare och mer lätt att förstå om de olika ämnena funktion i tandkrämen förklarades istället för att hänvisa till andra användningsområden så som filmindustrin. Konsumenterna förväntar sig en viss konsistens på tandkrämen. Den ska vara enkel att trycka ut men sedan ligga som en "klick" på tandborsten. Barnen förväntar sig att det ska smaka bra och att det löddrar för att det känns bra att spotta ut. Fluor finns för att stärka tänderna men som väldigt mycket annat är det Ju skadligt. Tänk även på var ni förvarar bittermandlar. Typ 10 stycken räcker för dödlig dos! Kom även ihåg att byta batterier på brandvarnaren nu till 1:a advent!

Posted by Roy Firus Fri, November 29, 2013 17:17:39

Titanium dioxide is a proven cancer causing agent.

Posted by Therese Fri, November 29, 2013 15:33:03

Dock innehåller det även flour som de flesta som är giftframkallade. Jag använder enbart tandkräm som innehåller naturliga ämnen som tex kingficher till mig och mina barn.. bra att du skrev det! Så folk kan öppna upp ögonen!

Posted by reidun Fri, November 29, 2013 15:03:52

men va ska man använda som tändkräm til barn då?

Posted by Myschan Fri, November 29, 2013 14:35:57

Fast man får ju information om att man inte ska ha mer tandkräm än barnets lillfinger nagel, dom flesta ämnena som vi får i oss dagligen är farliga men beror även på i vilken mängd man får i sig av alla dessa ämnena som avgör hur farligt det är.

Posted by io Fri, November 29, 2013 14:29:23

https://twitter.com/vemihelvete/status/406049834919919616/photo/1

Posted by Frufilosofi Fri, November 29, 2013 14:13:03

Hmm men innehåller inte alla tandkräm liknande... inte bara den?
Äsch... ska vi hålla på så där lär vi ju snart gå tillbaks till stenåldern!!

Posted by Victoria Hansson Fri, November 29, 2013 12:29:38

Förstår inte på alla som klagar sig över att de inte vetat om det. Jag tycker att man inte har rätt att klaga. Ingredienserna står tydligt på alla varor man kan köpa. Man kan inte komma efteråt och gnälla när man var dum från första början och inte tog reda på det. Alla i min familj, inkl hundarna får tandkräm som innehåller liknande saker och vi har inte farit illa av det än. Vi proppar i oss gift varje dag. Uttrycket "lite skit rensar magen" är mer rimlig än vad man kan tro.

Posted by Alex B Fri, November 29, 2013 12:29:28

Kingfishertoothaste finns i hälsobutiker.
http://www.kingfishertoothpaste.co.uk/
Nyttigt och naturligt.

Posted by Johan Fri, November 29, 2013 12:16:32

Lol...

Posted by Natalie Fri, November 29, 2013 11:40:15

Lämpligt att du säljer egen tandkräm...
Dina källor är inga källor... Har du wikipediat alla ämnena för sig? för det ser ut som det, och sen har du letat upp massa källor som ska "styrka" dina argument.. Men du är själv inte kritisk mot vad du skriver... Många av ämnena har en naturlig uppgift i tandkrämen. Att smaka så att barnet vill borsta tänderna (alltså sötningsmedel, det hade varit värre om det hade varit socker!!), att putsa och att stärka. Att tandkräm löddrar gör att barn naturligt vill spotta ut det och inte svälja...
Sen förstår jag inte hysterin med att ha olika åldrar på tandkräm.. ja det kanske är bra... Men jag hade barntandkräm tills jag var sju, sen gick jag över till vuxentandkräm för jag tyckte inte om att det smakade så sött.. Menthol hade mycket bättre och friskare smak. Inte har jag några extra sjukdomar eller sämre tänder för det!

Posted by Jennie Fri, November 29, 2013 11:33:01

Åh vilket bra inlägg! Tack! Jag har läst det förr men aldrig vad jag ska använda istället, snälla ge tips!! Vi har provat Weledas tandkräm men det gick inge bra, så vad använder ni?

Posted by PK Fri, November 29, 2013 10:38:34

Vad som borde vara intressantare att fråga sig i denna diskussion, intressantare och viktigare än att dividera om hur och vida barn sväljer tandkräm, hur stor mäng av dessa ämnen som finns i tandkrämen, hur mycket man ska behöva få i sig för att det ska vara farligt. Är väll ändå -Vad gör ALLA dessa ämnen i en barntandkräm??!

Posted by Jones B Fri, November 29, 2013 10:32:04

Det är bra tycker jag att det finns er som granskar sådana här saker men gör det då ordentligt. För att vara, som jag förstått en välutbildad akademiker, så känns det här inlägget väldigt betydelsefattigt. Du borde väl ha bra förståelse för betydande och konkret information som argumentation men det saknas till stor del i din text.
Ta till exempel Hallabalos lysande kommentar(Fri, November 29, 2013 09:05:55), skippa ordet vatten och i dina ögon Liv skulle detta vara en argument.
Ett litet tips är att du slår upp synonymer till ordet "förekomst".

Posted by Pia Fri, November 29, 2013 10:19:24

Och allt är fråga om DOSERING! Som med allt annat! Fett är jättenyttigt - om man inte överdriver. Vitaminer är nödvändigt, men man kan dö av D-vitaminförgiftning och få fosterskador av A-vitaminförgiftning (liksom av brist). Och ergokalciferol och kolekalciferol låter ju jättefarligt så det ätr nog bäst att låta bli...

Posted by Pia Fri, November 29, 2013 10:18:31

Precis som av många andra ämnen kan man få förgiftningssymtom och riskera hälsan om man får i sig för stora mängder fluor. Men det är mycket ovanligt med förgiftningsfall med fluor, och därför är kunskaperna om vilka mängder som framkallar symtom begränsade.

Det har angetts att om ett barn får i sig 5-15 milligram fluor per kilo kroppsvikt ger det förgiftningssymtom. Beräknat på en ettåring som väger tio kilo skulle det innebära 50-150 milligram fluor, vilket motsvarar ungefär 1-3 tuber fluortandkräm eller 200-600 fluortabletter.

Misstänker man fluorförgiftning ska man ringa Giftinformationscentralen eller uppsöka läkare.

Posted by Pia Fri, November 29, 2013 10:18:01

Men nu måste jag bara få lägga mig i lite... läste den där bloggen. Jag håller absolut med om att det stoppas i våra barn och oss själva alldeles för skräp men man får ju heller inte läsa innehållsförteckningar som fan läser bibeln! Kiselsyragel- malen sten grovt förenklat. Behövs som slipmedel för att tänderna ska bli rena, vilket ju är syftet mad tandborstning. Kisel behövs för normal brosk- och benbildning och för immunförsvaret, men det lilla man får i sig via tandborsten lär inte ha någon betydelse i smmanhanget. FLUOR!! Men för fasen, det är ju den viktigaste beståndsdelen i tandkräm!!! Förebygger hål i tänderna och är så accepterart att det i vissa länder tillsätts i dricksvattnet. Och bara föra att något framställt från två frätande saker (sura eller basiska) så betyder det inte att produkten är farlig. Det är kemi på basal nivå. Sen tillsätts fler saker för att produkten ska smaka så gott att barnet vill använda den, få rätt konsistens för att borsta tänderna och för att den ska hålla längre än några dagar, där kan man säkert byta ut en del ingredienser mot sånt som är bättre och kanske skippa annat, det orkar jag inte läsa på och kommentera just nu. Och förresten ni vet väl att man kan bli förgiftad av salt va?

Posted by Calle Fri, November 29, 2013 10:11:05

Läste ett par rader men blev nojig och avbröt. Förstår var texten pekar, så att säga. Vad föreslår du, att vi slutar borsta våra barns tänder? C'mon, reality check.

Posted by Hallabalo Fri, November 29, 2013 10:06:15

Håller med Denise! Köp vatten på plastflaska istället för att dricka kranvatten! För vatten i plast som transporteras av lastbilar har ju aldrig skadat någon? ...eller miljön? ...ehhh, vatten som transporteras på lastbilar i plastflaskor är ju något som det länge talats om är en miljöbov utan dess like. Och sedan säger du Denise, som verkar vara en friskhets- och miljö -kämpe att vi ska köpa vatten istället för att dricka kranvatten? jösses...galenheterna slutar aldrig. Oerhört road av detta!

Posted by Pernilla Fri, November 29, 2013 10:03:23

Borsta med bikarbonat och skippa alla onödiga tillsatser!

Posted by Denise Lopez Fri, November 29, 2013 09:58:39

Tack för att du skrivit detta inlägg. Jag hittade dig genom att söka på google om ämnet.
Jag har även länkat direkt till din blogg för att sprida detta vidare. Drick inte vatten ur kranen utan drick rent vatten. Nikken säljer bra renare. Mer om detta i min blogg....

http://www.xoxo.se/my-blog/write-blogpost/entry/innehall-i-barntandkraem

Posted by Henrik Fri, November 29, 2013 09:19:29

Vatten - Diväteoxid. Används i många kemiska industriella processer. Dödligt giftigt i stora doser, leder till hjärnsvullnad. Används som lösningsmedel i t.ex. färg och flytande tvättmedel.

Posted by Hallabalo Fri, November 29, 2013 09:05:55

Ylva, jag gillar att du skriver "nog" (en mätbar mängd). Med det ordet räddar du också dig själv. För det GÅR EJ att mäta mängden av varje separat ämne i den lilla mängden du får i dig. Tro mig. Ta ett blodprov före och ett efter att du borstat tänderna. Går ej att mäta. Inte ens efter 80 år. Allt detta som du och flera andra skriver är SPEKULATIONER och helt utan vetenskaplig grund. Precis som "källorna" i blogginlägget. Det är inga källor då dessa "källor" ej heller har vetenskaplig eller bevisad grund. Fram tills dess att bevisad och vetenskaplig grund finns så blir detta bara fiktion. Men att det tas upp är bra! Och det som hamnar i avloppet? Ja visst är det bra att vi har avlopp vars funktion är att rena vårt vatten innan det släpps ut! Håller helt med dig! Det är toppen med avlopp!

Posted by Ylva Fri, November 29, 2013 08:55:13

Det är väl klart vi får i oss dem! Två ggr om dagen i 80 år, det blir nog mer än en mätbar mängd som fastnar på tandköttet och sväljs. För att inte tala om hur mycket som hamnar i avloppet.

Posted by Hallabalo Fri, November 29, 2013 08:43:35

Inte visste jag att man ska dricka eller äta tandkräm? För att få i sig dessa ämnen i en mätbar mängd så behöver man medvetet dricka eller äta det nämligen. Borstar man tänderna på det vis de första gör - borsta, spotta, skölja - så är det omöjligt att ens mäta intaget av ämnena ens med oerhört finslipad lab-teknik. Nästa grej är ämnena i sig. Du hade lika bra kunnat skriva "Drick inte vatten!!! Vatten är ett ämne som man också hittar i Klorin som man rengör badrummet med!" .....och på tal om det.... Klor FINNS i vanligt kranvatten som kommer ut ur alla våra vattenkranar i hemmen i Sverige. Därför vill jag ställa en fråga till er som ej använder Flour: Borstar ni tänderna med mjölk istället för vatten? För klor vill ni väl inte få i er?

Posted by iq Thu, November 28, 2013 23:03:00

Du kvinna på 26 år med två magisterexamnar och IQ på 138. Flour är förbjudet i flera länder. Det kanske du har missat? Jag, en kvinna utan utbildning och förmodligen ett betydligt lägre IQ än ditt, borstar också tänderna två gånger om dagen- med tandkräm utan flour. Och har heller aldrig haft några hål. Till information så tror jag aldrig att någon har påstått att flour ger hål, utan att det snarare är skadligt på andra sätt.

Posted by Gunbritt Nars Thu, November 28, 2013 22:50:14

Tack för denna intressanta kartläggning. Nog anade jag att det fanns mycket onödigt i dessa lockande tuber, men att det skulle vara rena giftet övergick min fantasi! Och att tandläkare fortfarande rekommenderar barn och vuxna att använda fluor i både tandkräm och "tandreparerande" munsköljningar förundrar mig fortfarande.

Posted by Åsa Thu, November 28, 2013 22:48:02

Håller med första talaren! Dessutom visste ni att vanligt "salt" (NaCl uttalas natriumklorid) är bland de giftigaste ämnena vi har hemma? Och dessutom bildas det också genom neutralisation av saltsyra (en stark syra,frätande!)och natriumhydroxid( en stark bas, frätande!!) Men det skrivs det inte långa haranger om. Vanligt vatten är diväteoxid och det kan man dö av om man endast dricker helt rent vatten (som bara innehåller vattenmolekyler). Det handlar mkt om MÄNGDEN av ämnet!! Mer kemikunskaper åt folket!!! And by the way...är GRYMT imponerad av att ngn har möjlighet att lägga ner så mkt tid på att "undersöka" en tandkräm!?! Källförteckningen är ju inte av denna världen! Bara välj ngt annat, naturligare i så fall!!

Posted by PK Thu, November 28, 2013 22:44:19

Har aldrig läst så idiotiska kommentarer som kommentarerna till detta inlägg! Värst av dessa måste väll vara Carl Åkerqvists kommentar, där han hoppas att soc tar hand om barn till föräldrar med sådana här åsikter. Folk som du är farliga Carl! Att ha en åsikt gör väll ingen till en dålig förälder? Däremot att ifrågasätta vad vi stoppar i våra barn måste väll bra? Att inte vilja stoppa i sina barn en massa skit gör väll en snarare till en bra förälder än en dålig. Fortsätt du att stoppa huvudet i sanden och kasta skit på andra människor som tycker olika mot dig själv, Carl! Skapad av Carls Åkerqvist tor, november 28, 2013 15:44:37

Posted by rebecca Thu, November 28, 2013 22:26:25

Ni som gnäller, var lite mer kritiska till samhället istället för att bara svälja allt som gör att alla storföretag drar in mångmiljoner på att fördärva jorden och våra kroppar.

Posted by Peter Thu, November 28, 2013 21:32:53

Oj, är det lagligt att påstå sånt där och skrämma personer till att inte ge sina barn vettig tandvård? Jag reagerade direkt på första ämnet som jag inte hittar någon trovärdig forskning bakom. Det närmaste är samma sidor som påstår att aspartam skulle kunna orsaka cancer, vilket ju är direkt felaktigt. Den undersökning som gjordes på det påstods vara av forskare, visade sig vara av studenter och orsaken till cancern var spårämnet de injicerade i råttorna. Aspartamet i sig var lika harmlöst för råttorna som för människor.

Jag längtar till en lagstiftning som gör den här typen av "information" direkt straffbar så att ni konspirationsteoretiker kan sitta i någon källarlokal och prata om utomjordingarna i Area 51 och liknande. Fy på dig, ditt beteende är förkastligt och skamligt. Usch!

Posted by Roland Thu, November 28, 2013 20:27:29

Nu har förvisso svenska barn bättre tänder än vad de nånsin haft. Så något bra måste tandkrämen i alla fall göra. Självfallet ska inga produkter innehålla ämnen som är direkt skadliga och självfallet inga ämnen som inte har någon betydelse för produktens funktion. Men att plocka lite länkar från nätet ger ingen vedertagen sanning på något sätt.

Posted by Jonas Thu, November 28, 2013 20:21:17

"Numera är det ingen större skillnad på fluorhalten i barn- och vuxentandkräm. Fluorhalten i barntandkräm var tidigare betydligt lägre än i vuxentandkräm och låg i de flesta fall kring 500 ppm (milligram per kilogram tandkräm). Små barn sväljer lätt tandkrämen, och för mycket fluor kan skada emaljen på tänderna när de bildas.

Nu har tandkrämerna för barn upp till 6 år en fluorhalt på 1 000 ppm och juniortandkrämerna 1 450 ppm, vilket är jämförbart med vuxentandkrämerna. Det är EUs vetenskapliga råd som har kommit fram till att tandkräm med en fluorhalt på upp till 1 500 ppm inte är skadligt för barn om man inte har mer tandkräm på borsten än vad som motsvarar en ärtas storlek.

Fördelarna med en högre fluorhalt överväger helt enkelt riskerna, då fluor är det enda medel som bevisat förebygger karies.

När jag berättar för Bibi Stenman att vi funnit två barntandkrämer utan fluor i hälsokostbutiken, från Weleda och Urtekram, blir hon mycket upprörd.

– Dem ska man absolut inte använda, säger hon. Särskilt med tanke på att tänderna är extra känsliga för karies under de två första åren. Det här gäller både mjölktänderna och de permanenta tänderna."

Källa: http://www.radron.se/granskningar/tandkram-for-barn/

Du har alltså helt fel.

Posted by Erik Thu, November 28, 2013 20:15:21

1) Allting är kemikalier. Allting, inklusive 100% av din kropp. Kemikalier kan vara hälsosamma eller onyttiga, men kroppen bryr sig inte ett skit om huruvida en människa har framställt ett ämne eller om det framställts "i naturen" (nu är ju människan en del av naturen, men ...). Inte heller säger tillverkningsprocessen ett dugg om hur farligt det är. Ett exempel på det är den hemska kemikalien natriumklorid, som kan framställas genom att blanda natriumhydroxid - även känt som lut (starkt frätande) - med saltsyra. Var och en för sig är de hemskt olämpliga att förtära om man är rädd om matstrupen, men blanda de två korrekt så får du vanligt vatten och natriumklorid, en kombination även känd som koksaltlösning.

2) Allting är giftigt. Allting, frågan är hur mycket som krävs för att framkalla en reaktion. Inga undantag.

3) E-nummer är inte ett tecken på att något är farligt. Ättiksyra, koldioxid och citronsyra är några lättuttalade och ofarliga (i rätt proportioner på rätt plats vill säga) ämnen med E-nummer.

4) Att ett ämne är förbjudet i ett land betyder inte att det är farligt per automatik, det kan vara farligt men det kan även finnas en uppsjö andra anledningar till att det inte är lagligt.

5) Att någonting medför "ökad risk för [x]" innebär 9 av 10 gånger att försöksdjur påvisat en minimal ökad risk vid brutal överdosering och för att vara närmelsevis farligt för människor behövs ofta en livslång överdosering för mätbar effekt.

6) Små doser av olika saker som var och en är farliga i stora doser bjuder inte automatiskt in till att dessa många små doser blir en stor farlig "cocktail". Hade så varit fallet hade vi varit utdöda sedan länge då - återigen - alla ämnen är giftigt i för stora mängder.

Kort och gott, att slänga ur sig en massa termer som folk inte förstår utan att själv ha en aning om vad dessa betyder och hävda att dessa innebär något som stärker ens argument är inte bara fult och ohederligt (och i många fall kan gränsar det till pseudovetenskap, men det berör väl knappast Liv), det är även oerhört korkat att göra på nätet. Varför? Jo, för att oavsett hur mycket eller lite man kan om något så finns det alltid (med viss reservation för experter på området) någon som kan mer. Med det sagt så vill jag även understryka att jag inte är kemist eller biolog, men jag är villig att göra min research istället för att, som Liv, stjäla rakt av från en intresseorganisation för "naturliga" råvaror fria från tillsatser (till på köpet utan att källhänvisa, fy skäms!).

Jag har tyvärr ingen tub Pepsodent Kids hemma, och inte heller tänker jag springa och köpa en enbart i syfte att läsa innehållsförteckningen, så på den punkten hoppas jag att Liv inte far med osanningar, lite naivt av mig, men det hänger knappast på liv och död. Vad som vore intressant är givetvis koncentrationerna av respektive, men det är inget som bjuds på av Liv (och till hennes försvar, troligen inte innehållsförteckningen heller).

Sorbitol

Ja, sorbitol framställs syntetiskt, men det är högst irrellevant, precis som jag tidigare nämnde. Sorbitol förekommer även naturligt i vissa bär och frukter samt i människokroppen i små mängder.
Sorbitol kan mycket riktigt ha laxerande effekt vid höga (märk väl) doser (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171792) och "stort regelbundet intag" kan leda till magproblem (http://www.webmd.com/diet/news/20080110/sweetener-side-effects-case-histories). I sistnämnda länk talas det exempelvis om 18-20 gram om dagen under 8 månaders tid och en viktförlust på 11 kg. Ett tuggummi med Sorbitol motsvarar då ungefär 1,5 g och ska vi då se till rekommenderad mängd tandkräm för ett barn och koncentrationen av sorbitol i tandkrämen så tror jag knappast att vi kan räkna det som "'stort' regelbundet intag'", särskilt då merparten åker ut i avloppet igen. Några ursprungskällor som pekar på att sorbitol skulle utgöra nämnvärd ökad risk för cancer har jag inte hittat - bidra gärna om ni hittar några - och när det kommer till risk för allergiska reaktioner så finns givetvis en risk för det, men hur omfattande den risken är är svårare att finna siffror på (mottar gärna dessa om någon orkar gräva fram objektiv statistik på detta).

Vatten
Vet vi alla vad det är och vad det vanligtvis används för? Vatten är en kemikalie och ett lösningsmedel som utgör grunden i exempelvis saltsyra. Vatten är toxiskt i stora kvantiteter och nedsänkning av människokroppen i vatten kan leda till döden. Merparten av färskvattenskonsumtionen i industriländer går åt i industrin.

"Hydrated Silica"

Vattenlösning av kiseldioxid. Vad har det i munnar att göra? Det används som slipmedel, helt enkelt. Kiseldioxid förekommer naturligt i jordskorpan i form av kvarts. Men det är klart, det vore ju inte lika skräckinjagande att skriva att det inte finns några direkta risker med det som att skriva "Vad har det i mitt barns mun att göra?".

PEG-32 - Polyetylenglykol.
Polyetylenglykol har många användningsområden varav ett är som hjälpmedel inom läkemedelsindustrin. Att det används "inom kemisk industri som beståndsdel i kosmetika" är i sig föga relevant, det gäller för vatten likväl. Att sedan lista upp bieffekter vid medicinering och tro att man kan sätta ett ekvivalenstecken mellan denna och användning som emulgeringsmedel i tandkräm finner jag absurt.

SLS - Natriumdodecylsulfat
Framställs genom hydrolys ur kokosnötsolja. Svenska Wikipedia hävdar (citerat av Liv) att studier visar minskad förekomst av afte vid bruk av tandkräm som inte innehåller SLS. Vidare eftersökning visar dock på att dessa resultat varit inkonsekventa och att senare studier inte påvisat signifikanta skillnader i förekomsten av afte. Däremot tyder en studie från 2012 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22435470) att läkeprocessen påskyndades och att smärtnivån var lägre hos de som inte använde tandkräm med SLS.

Aromämnen
Nej, som sagt, det är inte specifierat vilka aromämnen, så det är omöjligt att säga något om riskfaktorer, men associationen när övriga punkter är negativt formulerade och förklaringen ges under "risker" innebär givetvis att (den okritiske) läsaren tolkar även detta negativt, särskilt när denne inte vet vad exempelvis aldehyder, estrar och terpener är för något. Guilt by association. Undviks företrädesvis genom att skippa den långa beskrivningen och bara nämna att vi inte vet något närmre utan krusiduller.

E-466 Karboxylmetylcellulosa

Förtjockningsmedel, framställt med kemiska processer (newsflash, i vår kropp sker hela tiden miljarder kemiska processer konstant). Att det skulle vara förbjudet i NZ/Australien är inte en "risk" i sig, irrellevant (se 4 ovan) och dessutom falskt (http://noshly.com/additive/e466/bulking-agent-plus/466/#.UpYKPcOVvmE).

Sackarin
Framställningssättet är återigen irrellevant och bara där för att skrämma upp okunniga. Sackarin tas inte upp av människokroppen, det går in "där uppe" och ut "där nere". Uppfattningen att sackarin kan orsaka cancer grundades på ökad förekomst av urinblåsecancer hos försöksråttor, men det har sedan över ett decennium varit känt att bakomliggande orsaker till detta inte förekommer hos människor. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8910956)(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12505296)

Natriumfluorid
Ja, denna fantastiska fluor ... Ska man ens orka? Nej, jag lägger in en enda liten länk (flersidig) och sammanfattar den såhär: I för stora mängder är inte fluor nyttigt, men i rätt mängd är det nyttigt. Återigen, ett logiskt felslut att gå från "stora mängder är skadligt" till "[således] måste även små mängder vara skadliga". Applicera det på salt och vatten, uteslut dessa helt ur ditt intag och sedan får vi se vem som lever längst av oss. (http://www.ilikemyteeth.org/fluoridation/myths-facts/)

Vitamin E-acetat
Här tolkar man studier som fan läser bibeln. Tillskott av syntetiskt E-vitamin kan korrelera med ökad risk för hjärtstillestånd hos patienter med vaskulära sjukdomar och diabetes (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769967) och verkar inte vara nämnvärt cancerogent (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19066370) men vidare forskning pågår i frågan.

Kalciumglukonat
Vid det här laget börjar jag tröttna rejält ... Intravenösa injektioner och extravasation, ja det ligger ju en bit ifrån att borsta tänderna med något som innehåller (sannolikt) låga mängder av ämnet.
Jag grävde inte ner mig så mycket djupare i just kalciumglukonat, men enligt tydligen är det där för att det är kariesförebyggande ... (http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/Lakemedelssubstanser/Kalcium-/)

Bensylalkohol
Lösningsmedel, ja, men det är även vatten ... Bensylalkohol är ett lämpligt som lösningsmedel då det är polärt (i likhet med exempelvis vatten), låg toxicitet och låg ångpunkt. Det är en kemisk förening, ja, men den har inte mycket gemensamt med bensylklorid som nämns, främst på grund av att kloret i molekylen inte kvarstår efter hydrolysen (kloratomen ersätts av en hydroxidgrupp från natriumhydroxiden som i sin tur tar upp kloret och bildar natriumklorid - koksalt).
Dödsfallen var minst sagt tragiska och idag används det som sagt inte för behandling av nyfödda, men användning på barn från 6 månader och vidare upp i vuxen ålder är fullt godkänt. Men visst, personer med leverproblem bör inte svälja tandkräm (eller annat) som innehåller bensylalkohol, och barn under 6 månader har i regel inte fått sin första tand ännu ...

Limonen
En kolväteförening (precis som alla andra organiska ämnen ungefär) vilken vi främst stöter på som smakämnena i citron och apelsin. Således, en tämligen ofarlig terpen.

CI73360
Har många namn, men är inte alls särskilt svårt att hitta information om. I http://www.ec.gc.ca/ese-ees/936B33C3-9281-4A40-8B13-152A08F56818/batch9_2379-74-0_en.pdf kan vi hitta att den inte har några påvisade skadliga effekter för människor vid en hög "normal" användning.

CI77891 - Titan(IV)oxid
Förekommer inte i större utsträckning naturligt, men det det är den vanligaste titanoxiden ... och nej, "detta kan orsaka hittills okända hälsoproblem" är en direkt vilseledande formulering av "inga skadliga effekter har hittills kunnat påvisas".

Posted by Sven Thu, November 28, 2013 19:50:44

1. Du förstår inte relationen mellan dos och verkan. Vatten är också dödligt vid intag i stora mängder.
2. Du skriver extremt vinklat, använder ovidkommande fakta som skäl och inriktar dig på känslor. Klassiskt dålig argumentation.
3. Du hänvisar till källor som är lika vetenskapsfientliga foliehattar som du. Skrattretande.

Posted by broken_bazooka Thu, November 28, 2013 19:49:21

Man blir ju mörkrädd när man läser såna här artiklar.

Liv, vad gör du här? Är du inte rädd för strålningen som kommer från din dator/iphone?

Allt i hela universum är kemiskt, och på samma gång naturligt. Din okunskap om kemi ger dig inte rätten att med dina flummiga idéer, ljuga och bedra andra.

Posted by Josef Thu, November 28, 2013 19:16:13

Kraniosakralterapeut aha, du är en quacker, det förklarar dina oerhörda brister när det kommer till evidens och källhänvisning. Här är en länk till en "krönika"/inlägg om kraniosakralterapi http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/kraniosakral-queckenstedt-med-bara-handerna/ Om nån av er "allt-är-farligt-troende" orkar läsa

Posted by Sara Thu, November 28, 2013 19:01:09

Okej..ja,du har helt rätt i att vissa kemikalier är farliga i STORA mängder (obsobs STORA). Vad har DU tänkt att skulle finnas i tandkräm som skulle döda alla tusentals bakterier och skräp? Luft kanske? nä skulle inte tro det, skulle alla tänka som du skulle vi alla gå omkring här med inga tänder alls, om du var tvungen att välja,vad skulle du välja, inga tänder alls och lukta som en rutten fisk ur munnen ELLER använda tandkräm som finns kemikalier i? det finns en massa kemikalier i ALLT du äter,och andas inn och använder man kan inte vara hur paranoid som helst,kom tillbaks till jorden människa. Men annars är jag fascinerad över att du tog så god tid på dig att söka upp informationen.

Posted by Tom Carl Robin Thu, November 28, 2013 18:35:20

Liv raderar kommentar på hennes facebooksida som kritiserar hennes falska källor.

grattis Liv! Du är nu tagen på det minsta allvar en människan kan.


Posted by jen Thu, November 28, 2013 18:20:55

Hoppas du själv inte har barn!
och tandläkaren själva rekomenderade vuxen tandkräm blandat med barntandkrämen just för att få flouret på tänderna som har en lagande effekt på små hål . så undra hur mycket hål dina barn har om de inte får använda tandkräm?? och du själv?

Posted by Daniel Davis Thu, November 28, 2013 18:17:27

Ville bara säga vilken bra post!

Jag är inte säker på att det är lika farligt som det låter, men jag uppskattar VERKLIGEN att du tar upp det här på det här sättet. Det är svårt att förutse de negativa effekterna av många "onaturliga" ämnen, men man bör vara medveten om vad man ger sina barn. Att skylla på Livsmedelsverket eller samhället i övrigt när det går illa för sitt barn duger inte. Vi är själva ansvariga för att ta reda på sånt här och ta ställning till det.

Tack för en bra post!

Posted by John Thu, November 28, 2013 17:58:35

Här kommer en till neutralisering.

NaOH + HCl ----> NaCl(s) + H_2O(l)

genom att blanda natriumhydroxid och saltsyra kan vi få fram vanligt salt som vi äter till maten.

Posted by Anna Thu, November 28, 2013 17:53:32

Vad är det för alternativ till tandkräm? Jag tycker inte att man kan ägna så mycket text till att skriva vad som är fel med dagens barntandkräm, sedan nämna att det finns alternativ utan att skriva vad det är för något?

Posted by Mattias Thu, November 28, 2013 16:04:53

Och av en händelse så säljer du själv "naturlig" tandkräm? Nice...

Posted by svenberg Thu, November 28, 2013 15:48:08

hoppas fan inte du har några barn själv som du plågar med detta skit, isåfall hoppas jag du blir anmäld till soc och får dina barn omhändertagna så att de akn få leva ett humant liv med tandkräm osv.... ps dina källor är patetiska, itne en enda är trovärdig för 3 öre, samtliga ingredienser skulle du kunna kollat upp på livsmedelsverkets hemsida.... idiot.

Posted by Carls Åkerqvist Thu, November 28, 2013 15:44:37

härligt att man ser i kommentarerna att det inte är någon som går på din idiotiska patetiska lögnaktiga konspirations skrämselpropaganda....

Posted by pelle knopp Thu, November 28, 2013 15:43:04

jösse vilken paranoid konspirationsteoretiker... är du rädd för chemtrails och GMO ochså? skulle kunna sätta pengar på att svaret är ja.... släng dig i väggen elelr något och lämna hederliga företag och människor ifred .. pajas.

Posted by Gotland Thu, November 28, 2013 15:20:54

Ja, det finns säkert en del ämnen i en tandkräm som KAN vara farliga I FÖR STORA doser.
Vatten är även det farligt i för stora doser.

Posted by Henrik Thu, November 28, 2013 15:10:14

Vad gör kiselsyragel i ditt barns mun? Vad tror du att det är som gör tandkräm till tandkräm?

Posted by Anders (vemihelvete.se) Thu, November 28, 2013 14:16:18

Jag kan inte låta bli att undra: vad tycker du egentligen att tandkräm ska innehålla för någonting?

Vi förväntar oss att en tandkräm ska ha en rad egenskaper: Den ska rengöra tänderna ordentligt. Den ska skonsamt slipa bort beläggningar. Den ska motverka bakterier och karies. Den ska ha en fräsch smak och doft. Den ska ha en bra konsistens så att den går att klämma ur tuben och lägga på borsten. Den ska inte ruttna, härskna, mögla eller bli grogrund för bakterier.

För att det över huvud taget ska bli en tandkräm behövs självklart en eller flera ingredienser som ger just den egenskap ovan som vi är ute efter. Och ingredienser har namn. Ibland enkla, ibland krångliga. Då är det väl alldeles utmärkt att de är tilldelade E-nummer så att vi enklare kan ha koll på dem och vilka gränsvärden som gäller för dem.

Om vi så bara blandar ihop vatten och salt så har vi natriumklorid och diväteoxid. Det låter ju jätteläskigt, eller hur? Du talar dessutom om ekologisk tandkräm, den innehåller självklart också E-numrerade ingredienser.

Om jag äter en skål filmjölk eller yoghurt, då har jag som bekant ätit mjölksyra. Mjölksyra har ett E-nummer: E270. Ett annat namn för mjölksyra är 2-Hydroxipropansyra. Gör det faktum att man har givit mjölksyran ett systematiskt namn och ett E-nummer mjölksyran skadligare och giftigare på något sätt? Nej, självklart inte.

Om jag plockar en svamp och äter den så riskerar jag att dö av nervgiftet ibotensyra, eller som det också heter: α-Amino-2,3-dihydro-2-oxo-5-oxazoletansyra. Gör det faktum att det är en helt "naturlig" svamp jag plockat i skogen ibotensyran mindre giftig och skadlig på något sätt? Nej, självklart inte.

Det går över huvud taget inte att säga att saker med krångliga namn och E-nummer är farliga och att "naturliga" ingredienser automatiskt är hälsosamma. Det vi dock kan vara säkra på är dock att de saker som tilldelats E-nummer är de som har testats noggrannt och att gränsvärden är uppsatta där de med väldigt god säkerhetsmarginal inte är skadliga för oss.

Den som vill dra ner på färdigtillverkade hygienartiklar och liknande kan självklart göra det. Men man kan ju låta folk ta sina beslut baserade på förståelse och kunskap. Inte på skrämselpropaganda, myter och okunskap, vilket tyvärr ditt blogginlägg bidrar till.

/Anders


Posted by HVF Thu, November 28, 2013 13:15:53

Liv, du borde skämmas för att du bidrar till ogrundad skrämselpropaganda. Läs studierna och skaffa dig en mer objektiv och nyanserad bild av verkligheten innan du häver ur dig dylikt skräp i fortsättningen...


Posted by Patrik Thu, November 28, 2013 13:04:16

Att använda Alex Jones som källa fick mig att skratta... På riktigt, tänker du ens efter själv och kritisk granskar dina källor eller blir du bara så medryckt av allt new age mumbo jumbo med naturmediciner och illuminatis new world order att du känner att du måste attackera tandkräm för barn? Jag tror jag vet vad du är för typ av människa redan efter detta blogginlägg och genom att skumma igenom dina källor.

Har bara två råd att ge dig som kommer hjälpa dig i resten av ditt liv;
• Var källkritisk
• Var skeptisk

Att citera hokus pokus gör det inte till en sanning.

Posted by livgarden.se Thu, November 28, 2013 12:41:25

Bra skrivet, vill bara tillägga att sodium Lauryl sulfate är hormonförändrande och kan påverka levern. Bra grund att stå på för alla våra intimprodukter är att läsa boken Badskumt!

Posted by Jojje Thu, November 28, 2013 12:29:50

Intressant inlägg. Måste dock ansluta mig till de som ställer sig kritisk till dina källor. Som i all vetenskap så måste även studier redovisas som belyser andra sidor av problemet. Jag kan hålla med om att en kritisk hållning till de saker som finns i våra livsmedel är på sin plats! Där gör du en förtjänst. Problemet är dock att gällande fluor så finns stark evidens för att det i små doser är bra i syfte att förebygga karies. Jag säger inget om att det är farligt men det är i större doser. Att hävda att en tandkrämstub innehåller tillräckligt mycket fluor dör att döda ett barn kan förvisso vara sant. Dock innehåller en burk salt tillräckligt mycket salt för att allvarligt skada ett barn också...Det är helt enkelt inte en (i mitt tycke) inte relevant koppling och jämförelse.
Med detta sagt: Du har fått igång en diskussion och det är alltid bra även om vi inte i allt är överens:-)

Posted by Martin Thu, November 28, 2013 11:44:33

du som gjorde reklam för Forever Bright Toothgel. Den innehåller ju för fan samma saker som pepsodent minus fluor. Ingredients in Forever Bright Toothgel

Aloe Barbadensis Gel (Stabilised Aloe Vera Gel), Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate,Carrageenan, Flavour, Bee Propolis, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Chlorophyllin-Copper Complex


Posted by Helen Thu, November 28, 2013 11:30:59

Ja det mesta är farligt i stora mängder och man kan undra varför det finns i tandkräm. Nu finns det andra alternativ än pepsodent. Välj en annan variant, men välj inte bort fluor. Den är oskadlig i de små mängderna och skyddar våra barns tänder. Väljer du bort det så välj då bort allt godis och socker också! Så slipper du utsätta ditt barn för tandläkarbesök och fyllningar i tänderna med sånt som inte heller är så bra för kroppen!

Posted by mr,alfredsson. Thu, November 28, 2013 11:30:28

inga problem, mjölktänderna är till för att slitas.

Posted by Fredrik Thu, November 28, 2013 10:47:50

Titta tillräckligt noga och länge ska du se att det inte finns någonting alls i samhället som våra barn ska utsättas för.

Posted by Anders Thu, November 28, 2013 10:41:53

Ska vi sluta använda tandkräm då alltså? Gå tillbaka till 1800-talet när alla tänder hade ramlat ut munnen runt 25 års ålder. Verkar smart.

Posted by Micke Thu, November 28, 2013 10:32:34

Jag vet inte vad som är läskigast. Att folk tror på fullaste allvar att vi proppar i våra barn giftiga kemikalier eller typsnittet i kommentarerna.
Argh!

Posted by Anne-Lie Thu, November 28, 2013 10:23:04

Det handlar inte om att sluta borsta tänderna, det måste vi göra! Men att det finns tillsatser och konstiga ämnen i de flesta produkter kan ingen säga något om och det är nog en stor orsak till att allergier och cancer ökar. Det är skrämmande att det får ske och det är skrämmande att det inte är fler som reagerar. Bra skrivet av dig! Har du hittat något alternativ, någon tandkräm utan så mycket skit i? Vi vill gärna ha ett alternativ. Vi undviker tillsatser så mycket det går i får familj.

Posted by Js Thu, November 28, 2013 10:05:36

Fin genomgång, men vad tycker du att man ska borsta barnens tänder med istället?

Posted by Källkritiksnörd Thu, November 28, 2013 09:37:37

Jag gjorde, av eget intresse, en genomgång av dina källor Liv:
Sourze: Öppen sida där ingen som helst bakgrund finns att tillgå. Tveksam källa
Pubmed: Källan är inte relevant. Tandkräm dricks inte. Källan nämner inget om dosering i tandkräm
SVD: se ovan
Youtube: behöver jag inte ens kommentera
Epochtimes: Källan är inte relevant. Tandkräm dricks inte. Källan nämner inget om dosering i tandkräm
Cui bono: Sidan hänvisar inte till gällande forskning utan uppmanar läsaren att själv efterforska källor.
Tandvårdsförbundet: Var inte ursprungskällan – fel källhänvisning
Huffingtonpost.com: Redovisar en undersökning som får kritik för att använda högre doser än vad som tillåts enligt lag i USA
Svenskt vatten: Källan är inte relevant. Tandkräm dricks inte. Källan nämner inget om dosering i tandkräm
Pulstagning: ”Mycket av det som jag skriver på denna blogg är teorier och hypoteser som jag har format efter att på egen hand sökt sanningen”. Jag stannar där.
Doktor Dahlqvist blogg: Annika Dahlqvist är en känd fluormotståndare. Källan därför tveksam ur opartisk synpunkt.
Zaras sida: Gör tveksamma kopplingar mellan fluor i tandkräm och fluor i drickvatten, dessutom i fel koncentrationer.
Epochtimes: Källan är inte relevant. Tandkräm dricks inte. Källan nämner inget om dosering i tandkräm
Tandvårdsskadeförbundet: Hänvisar till tveksam källa, som i sin tur endast undersökt fluor i dricksvatten.
Nyhetsklippen: Bra källor som också säger att ingenting är bevisat. Kunde därför lika gärna haft ”Tandkräm helt ofarligt” som rubrik. Men det säljer inte.
KURERA: Hänvisar till en källa som inte ens nämner tandkräm
Metro: Källan säger ”osäker effekt”. Återligen kan alltså tandkräm vara helt ofarligt.
SBU: ” Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten” Jag stannar där.
Medveten konsumtion: ”… kan det finnas en mängd hälsovådliga ämnen som verkar negativt på vår miljö och hälsa.” Spekulerande källa som dessutom inte riktar sig till tandkräm utan till miljön i stort.
Mercola.com: Bra källa där jag dock inte hittat ett smack om tandkräm
Shenet: Bra källa, men återligen inte så mycket om jut tandkräm. Dessutom bryter skribenten här mot Shenets regel som säger: ”Citera korrekt: Shenet: www.shenet.se/plus-exakt-sida.html samt år-månad-dag för inhämtad sida.” Att bara skriva Shenet är därför inte relevant.

Jag vill bara upplysa om att jag varken säger bu eller bä om tandkrämens vara eller ickevara. Jag är enbart en källkritiker som forskar i folks användande av källor. Här kan man säga att skribenten enbart använt källor som stöder hennes hypotes. Som artikel och blogginlägg, kul läsning. Som vetenskapligt dokument håller det dock inte.

Posted by occipitalis Thu, November 28, 2013 09:21:07

Jag hoppas verkligen att du inte själv har några barn.

Posted by Petet Thu, November 28, 2013 09:18:22

Ni som skriver "skrämselteknik", "jag har inte fått cancer även fast jag borstar tänderna" och annat idiotiskt, dom senaste 30 åren har antalen fall av cancer i sverige nästan dubblats, detta beror på nånting! Jag påstår inte att det är pga tandkräm utan alla cancerframkallande ämnen vi får i oss dagligen! http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf

Posted by Hadda Thu, November 28, 2013 09:18:01

Inte att undra att alergien stiger.

Posted by Björn Landberg Thu, November 28, 2013 08:34:40

Hönor av fjädrar är så tröttsamt. Måste finnas vettigare saker att göra på sin fritid än att "hitta på" faror.

Posted by Alex Thu, November 28, 2013 08:25:42

Jesus... Lite reson tack!

Posted by Stefan Thu, November 28, 2013 08:16:49

... och konsekvenserna???
Hela friska tänder?
Jag har faktiskt aldrig hört någon som dött eller ens fått förgiftningssymptom av tankkräm så jag låter nog mina barn använda det även i fortsättningen.

Jag tycker det är viktigare att lära barnen undvika godis och läsk än att lära dem undvika tandkräm. Min stillsamma åsikt.

Posted by Caroline Thu, November 28, 2013 08:11:29

Lotta, inte för att vara taskig, men dina kemi- och språkkunskaper verkar inte heller så bra. Det periodiska systemet och namnen på grundämnena har inget med engelska att göra. Natrium heter faktiskt sodium på engelska, trots sin kemiska beteckning Na. Kalium, K, heter potassium. Vi har svenska motsvarigheter också, fosfor som har beteckning P (på engelska phosphor), jod som har I. Och så de gemensamma Au och Ag, guld och silver. Det var bara några exempel. Du kanske själv ska ha koll på översättningar och kemi innan du klagar på andra.

Posted by Johan Thu, November 28, 2013 07:27:52

Tja, väldigt bra skrivet! Jag tog reda själv på detta för ett tag sen så därför har jag tagit reda på en bra tand kräm från Wileda utan tillsatser. Den heter Wileda Kids tror jag. Den finns även för vuxna. Testa vet jag. Hör ägna av dig vid fler frågor. Svanstrom.johan@gmail.com //johan

Posted by Linda Thu, November 28, 2013 06:39:30

Slutade läsa vid badskumm och rakludder..... Skitkass svenska funkar tyvärr inte då man försöker vara seriös.

Posted by Niall Thu, November 28, 2013 06:14:39

You failed to mention the dihydrogen monoxide: http://www.dhmo.org/facts.html

Posted by Kemist Thu, November 28, 2013 03:02:14

Kul att du kollar upp ingredienserna! Mer utredande kemi i vardagen! :)

Dock så blir din riskanalys helt galen i detta sammanhang. De risker du nämner förutsätter antingen helt andra koncentrationer eller att du utsätts för ämnena på helt andra sätt än tandborstning.

Majoriteten av ämnena du har listat är förövrigt naturliga, om än tillverkade syntetiskt (Vilket verkligen inte gör någon skillnad, det är samma ämnen).Posted by Pappa Thu, November 28, 2013 02:08:01

Vilken tandkräm är bra då??

Posted by Peson Thu, November 28, 2013 00:17:40

Vilket dravel. Jag kontrar med: http://pesonsblog.blogspot.se/2013/11/dagens-lektion-i-skramseltaktik.html

Posted by marianne Wed, November 27, 2013 23:33:23

Är kvinna på 26 år. Har två magisterexamen.Har IQ på 138. Jag har borstat tänderna med fluortandkräm 2ggr dag hela mitt liv och munskölj med fluor. Har aldrig haft hål i tänderna. Alla får dra sina egna slutsatser ;-)

Posted by Thyri Traustadottir Wed, November 27, 2013 23:30:05

Tack och lov att mina två yngsta barn har inte använt detta…. jag tror jag spyr…. jag har hemma i min lilla ALOE VERA shop vår tandkräm Forever Bright ALOE VERA tandkräm, ring eller hör av dig! Det samma gäller schampo som du tvättar DITT BARN med……. Tänk efter!!! vissa kemikalier kan man undvika i HEMMET/mamma till 4 barn små och stora ♥http://www.myaloevera.se/thyri/produkter/vara-bastsaljare/forever-bright-toothgel

Posted by Katri Wed, November 27, 2013 22:35:54

Wow! vilket engagemang! Kul att få fram sanningen. Tack för informationen.
Du borde nog jobba hos Kalla Fakta kolla om de kan ta upp detta.
Tackar

Posted by ElinMirella Wed, November 27, 2013 22:12:42

Tusen tack! Har länge letat samma info men inte hittat lika grundlig! Detta skall spridas och det fort! Flour börjar väl bli ett välkänt faktum att det är skadligt då flera länder har förbjudit det..... Tack igen! Bra jobbat!

Posted by Micke Wed, November 27, 2013 21:45:34

Snälla du, kan du krypa tillbaka under bron tack... Och skulle det mot förmodan vara så att det inte är bron så tycker jag synd om kidsen, jag biter inte mer än så...

Posted by Patrik Wed, November 27, 2013 21:44:16

Foliehatt!

Posted by Jonas Wed, November 27, 2013 21:39:20

Jätteintressant! Förstår att det ligger en hel del jobb bakom. Skulle även vara väldigt intressant att veta varför varje ämne egentligen är med i tandkrämen? Lättare att bedöma om man tycker risken då kan vara ok eller inte.

Posted by Emil Wed, November 27, 2013 21:27:21

Dina källor är ju ett skämt! Sen så kan det ju vara en idé att hänvisa källor i texten i parenteser eller fotnoter så att blir enkelt att se vad du stöder dina påståenden på..

Du kan inte heller resonera att bara det för att det är kemiskt framställt eller används i saker som inte är ämnade för konsumtion så är det hälsovåldigt.

Varför sprider du sådan här ovetenskaplig dynga?


Posted by Fredrik Wed, November 27, 2013 21:27:03

Detta kan orsaka hittills okända hälsoproblem HAHA Tandkrämen lär vara testad eller vad säger du?
Ett dagligt intag på mer än 2 mg kan försämra hälsan. Med åldern minskar njurfunktionen... Tänker ungen använda barntandkräm hela livet?

Tror du att Pepsodent skulle tillverka något giftigt och inte alls testas av myndigheterna?

Posted by Anna Wed, November 27, 2013 21:02:59

Använd urtekrams tandcreme för barn så slipper ni allt detta!

Posted by Anders Wed, November 27, 2013 20:58:28

Fantastiskt bra jobbat Liv!

Posted by ru Wed, November 27, 2013 20:57:04

Sodium floride = naf,

Posted by Lotta Wed, November 27, 2013 20:16:14

Ledsen. Det kan det visst. :P är jag som tänker med röven. Hur som helst tror jag inte ämnen som används som emulgeringsmedel i en hel drös livsmedel är särskilt farliga.

Posted by Lotta Wed, November 27, 2013 20:12:44

Inte för att vara taskig, men dina översättningar av ämnen från engelska till svenska verkar vara lite förvirrad. Sodium fluoride kan knappast vara natriumfluorid på svenska, som den kemiska formeln NaF betyder. Du borde kontrollera dina översättningar ordentligt. Och även faktan. Spontant känns du inte så insatt i kemi. Men det är ju inget brott. Tror inte att du behöver vara så orolig.

Posted by Alexander Dahl Wed, November 27, 2013 20:04:34

HAHAHHAHA detta är ett skämt! Du refererar till till "tandvårdskadeförbundet" som refererar till en amerikansk kemist att fluor inte har någon kariesförbyggande effekt?! Du kanske ska kolla på lite mer tillförlitliga studier som tex. SBU har granskat? SBU konstaterade attdaglig användning av fluortandkräm vid tandborstning har en uttalad kariesförebyggande effekt på unga permanenta tänder (SBU evidensstyrka 1)tandkräm med högre fluorkoncentration ger ett bättre kariesskydd än tandkräm med lägre fluorkoncentration i unga permanenta tänder (SBU evidensstyrka 1)

Posted by Martin Wed, November 27, 2013 19:55:35

Jisses, foliehatt på!

Posted by Sue (kemist) Wed, November 27, 2013 19:21:12

Jag kan kanske hålla med om att vissa saker skulle kunna ersättas i barntandkrämer. Däremot är inte kemikalier alltid farliga bara för att de är framställda syntetiskt eller för att den enskilda kemikalien används i processer som i folkmun är "farliga". Så fort det kommer upp kemiska namn på saker blir det hysteri på folk. Mycket av ämnena omkring dig som du tycker är naturliga och ofarliga är även dom olika kemiska föreningar. Vissa av de mest potenta gifterna är de som uppkommit naturligt och finns i djur och växter. Man kanske borde börja lista upp vad man får i sig innan man tar en tugga på moroten eller äter en apelsin? Dessa innehåller nämligen karoten samt limonen, terpener. Den förstnämnda terpenen bryts ner i kroppen och omvandlas med hjälp av enzymer till A-vitamin. Den sistnämnda ger citrusfrukter dess doft. Alla ämnen är giftiga/skadliga i "rätt" mängd.

Posted by Martin Wed, November 27, 2013 18:30:10

Du verkar ha missat en del biologi- och kemilektioner i skolan...

Posted by Jonas Wed, November 27, 2013 17:44:34

Det är så små mängder satt våra kroppar själva kan ta han om detta utan att ta någon större skada, förutsatt att man inte sväljer all tandkräm varje dag vilket förmodligen vem som helst förstår att det inte är särskilt bra. Om du har problem med att ditt barn sväljer får du väl helt enkelt ljuga och säga att det är väldigt farligt. Vill man ha en god munhygien och friska vita tänder kan man få stå ut med vissa ohälsosamma ämnen, deal with it eller sluta använd tandkräm, inte svårare än så.

Posted by Lene Wed, November 27, 2013 16:19:20

Såndär liknande började jag borsta tänderna med som liten.
Och eftersom jag HATAR stark mentholsmak så använder jag den än idag (jaja, skratta på) och jag är 30 år.
Aldrig haft hål och är fullt frisk enligt hälsokontroll via jobbet.
Ska vi gå till grunden med allt så är det inte mycket vi kan göra längre.

Posted by Basse Wed, November 27, 2013 15:25:52

Fluor är väll det värsta den inne håller ???
Vet att ni alla vet/ tror att det är bra men har någon stäät sig frågan vad det är å vad det kommer ifrån och hur det kan vara bra för dina tänder ??

Finns en del info om det och hur det påvärkar dig

Posted by Liv Ranweg Wed, November 27, 2013 14:42:12

Eric: Man behöver inte svälja för att få i sig ämnena. Och vilken 2 åring spottar alltid ut tandkrämen?
Kew: Det står om fluor. Det är dessutom länkat till ett annat blogginlägg som enbart handlar om fluor.
Linus: jag tycker inte ett dugg synd om oss, vi klarar oss rätt bra här i världen. Men tack för omtanken :)
Rockbaby: Jag slutade själv med vanlig fluor-tandkräm för nästan 10 år sedan. Och sen dess har jag hunnit prova och använda många olika. Bland annat VICCO, ayurdent, veleda, kingfisher, urtekram. Jag har även provat att göra min egen (kokosolja, bikarbonat, salt, eterisk olja) och sköljer ibland med koloidalt silver (koloidalt silver får dock inte ungarna då jag vill att de ska ha chans till att bygga upp ett immunförsvar mot div förkylningar osv). Framför allt äter jag extremt lite socker och snabba kolhydrater och håller ett bra PH-värde. Det finns väl ingen tandkräm som är 100% perfekt men det finns bättre och sämre. Det handlar om vad man vill prioritera.
Lotta: Varför jag tar upp injektionerna är för att jag reder ut vart ämne för sig. Då det inte finns tillräckligt med info om hur just denna sammansättningen reagerar i kroppen, och då dessutom i samverkan med andra kemikalier som vi får i av andra hudvårdsprodukter, möbler, mat osv
Erika: Jag känner till fluor och varför det sägs vara bra för tänderna. Men läs gärna mitt fluor-inlägg. Det finns dessutom studier som visar på att man inte behöver fluor i tandkrämen för att inte få hål.
Fanny: Tyvärr är det just insikt jag har. Läs gärna länkarna eller vad WHO säger om detta.
Scoop: Jag köper inte bakverk av den anledningen. Och varför jag har uttryckt mig så här "Detta kan orsaka hittills okända hälsoproblem" och " kan vara mer eller mindre giftiga eller skadliga." på vissa av kemikalierna är pga att det är så det står när man går in och läser om dem. Så står det även i läkemedel om det inte finns nog med forskning i ämnet. Så det är ingenting som jag har "formulerat" för att det ska låta illa, utan det är så det ÄR.

Tack alla andra för er positiva anda. Det gläder mig att jag gjort något som andra också har ett intresse i att få veta. Det tog tid men var värt det :)

För er som vill ha källor och veta mer la jag in dem nu längst ner i blogginlägget.
Det är inte alla, men det räcker.

Posted by Morgan Roslinger Wed, November 27, 2013 14:17:48

WOW va härligt det är med personer som går till grunden.Mycket intressant nu har jag aldrig gillat barntandkrämer då dom innehåller mycket socker vilket man via tandborstningen skall få bukt med. Inte tillföra.men många säger bara att nä så kan det ju inte vara... detta delar jag så gärna. ..

Posted by Eric Wed, November 27, 2013 14:01:47

Och sen när 17 ska ungen svälja tandkrämen? Spotta!

Posted by Jenny Wed, November 27, 2013 13:24:48

Bra inlägg. Jag använder själv inte tandkräm sen 2-3 år men har glömt alla anledningar. Ibland blir det svårt att minnas varför "allt" är fel och farligt när folk frågar varför.

Posted by Rebecca Wed, November 27, 2013 12:41:44

Superbra inlägg!! För ett år sedan bytte vi i vår familj ut tandkrämen, och idag kör vi bara med flourfri tandkräm från hälsokosten. Just nu kör vi med SANTE s flourfria tandkräm, men det finns en hel uppsjö av olika märken (eko), och bra barntandkrämer med smak. Ett sunt och bra alternativ, och ett steg i rätt riktning för ett hälsosammare LIV <3

Posted by kew Wed, November 27, 2013 12:38:21

vrf Står det inget om flour som då är en av dom farligaste i tandkräm det är visat att det är bra för tänderna men skit för kropp och sinne för det är framställt av 2 ämnen som blandas och dom ämnen behövs radioaktivsskyddande dräkter för att hatera så det är det barn inte ska ha i sig för du blir korkad av flour
http://sourze.se/2008/11/07/vad-din-lakare-inte-berattar-for-dig---del-1__67372#.UpXZGcRLOC0

Posted by Linus Wed, November 27, 2013 11:52:04

Stackars dig och din familj om ni oroar er för riskerna med att använda tandkräm. Det finns så mycket farligare saker man utsätter sig för varje dag så jag kan ute föreställa mig vilken ångest ni måste uppleva i vardagen.

Posted by rockbaby Wed, November 27, 2013 11:26:41

vad använder du till dina barn ? vill gärna ha tips då jag är allergiker och vill inte att mina barn ska bli de ..

Posted by S Wed, November 27, 2013 11:06:35

Vi använder bara Urtekrams barntandkräm -även vi vuxna. I urtekrams "vuxna" tandkrämer finns det xantangummi -lika illa som alla andra ingridienser i ovan tandkräm. Men barntandkrämen innehåller endast: Innehåll: Krita, vegetabiliskt glycerin, vatten, agar-agar, fänkålsolja, myrra, propolis
Så Ja, det går att borsta tänderna med tandkräm -välj rätt tandkräm bara. Till er som gnäller om att det är SÅ lite gifter: jag bryr mig inte om ni väljer att blunda för hur industrierna fyller produkterna med gifter -både livsmedel och andra produkter. Men JAG vill inte ha dem, JAG vill inte att mina barn ska utsättas för det.

Posted by Anette Eriksson Wed, November 27, 2013 10:49:05

FANTASTISKT STORT TACK för att du tagit dig tid att sammanställa, belysa och sprida något som är jätteviktigt! Okunskapen kring detta är läskigt stor!!

Trots att det i en dos tandkräm enbart är en minimal mängd av alla dessa skadliga ämnen så är det för mig självklart vi under en livstid borstar tänderna över 50 000 gånger (3-80 år, 2 ggr/dag) och då blir även dem minsta dosen rejält stor i slutändan. Att munnen tar upp ämnena är ju självklart annars skulle det ju inte finnas läkemedel etc som ska tas som munskölj....

Återigen, heja heja dig! Delar och sprider vidare!
Hälsar / Anette Eriksson

Posted by - Wed, November 27, 2013 10:43:18

Jävligt äckligt när man ser det uppradat på det här sättet. Vill inte tänka på vad vi får i oss dagligen om detta endast är i tandkrämen..

Posted by Lotta Wed, November 27, 2013 10:10:52

Känns lite överdrivet att ta upp risker vid injektioner av ett ämne i tandkrämen - stor skillnad på att injicera direkt i blodbanan eller musklerna och att råka svälja en mikroskopisk dos i samband med tandborstning. Det mesta är farligt att injicera, till och med luft!

Posted by Erica - tandhygienist Wed, November 27, 2013 09:44:39

Anledningen till att barn inte ska använda vuxentandkräm är att den innehåller större mängd fluor, och eftersom (små) barn inte kan spotta sväljer de ner tandkrämen. Fluoret ska verka lokalt i munnen, vid för stort intag kan det påverka de permanenta tänderna med vita fläckar som följd. En av de vanligare orsaken till att barn var hemma från skolan på 30-40-talet var tandvärk, sedan fluortandkrämen introducerades har svenska barn fått en av världens bästa tandhälsa.

Posted by Fru Minimalist Wed, November 27, 2013 09:38:48

Bra och tydlig genomgång av de märkliga och i vissa fall farliga ämnen som vi får i oss daligen genom produkter vi inte tänker på som "farliga". Jag skulle vilja tipsa om två böcker på ämnet: Badskumt - Gifterna som gör dig ren, fräsch och snygg. Recension finns här:

http://minimalisterna.se/badskumt-i-badrummet/

Samt boken Den onda badankan - ditt barn och de osynliga gifterna. Du hittar den bland annat på länken nedan, perfekt för dig som vill ha mer kött på benen i ämnet:

http://www.bokus.com/bok/9789170376740/den-onda-badankan-ditt-barn-och-de-osynliga-gifterna/

Posted by Tobbe Wed, November 27, 2013 08:13:54

Bra skrivet men jag skulle gärna vilja se dina källor och veta vad du använder för tandkräm istället för den "vanliga"?

Posted by Tintin Wed, November 27, 2013 08:06:02

Tack för beskrivningen, bra att du orkat ta dig igenom innehållet.

Jag förstår inte varför din förklaring av innehållet verkar provocera och dra in jämförelser som inte har med saken att göra.

Antagligen för att man inte vill veta och det är väl OK men varför bemöda sig att läsa bloggen över huvudtaget.

Det är vår egen bekvämlighet och godtrogenhet som givit oss dessa produkter.

Om ingen köper så skulle det heller inte tillverkas....

Det är ju inte den enskilda produkten som är problemet utan mängden, blandningen.

Det är väl toppen om man åtminstone kan ta bort det som inte är nödvändigt.

Var inte rädd för att ge alternativ för jag tror det är viktigt!

Många känner vanmakt för att det är jobbigt att hitta alternativ och skam för att inte veta och det gör att man vägrar ta in vad det egentligen handlar om.

Posted by ekke Wed, November 27, 2013 07:41:25

ja sluta med tandkräm! blir ju perfekt!

Posted by fanny Wed, November 27, 2013 06:44:30

Du har ingen insikt i vilka foser man behövet dessa för att det ska bli jobbigt antar jag. Farligare för dig att köra bil med dina barn i den eller visstas i ett bilgarag etc. Ingen har rpkat illa ut oga tandkröm, skapa inte problen som inte finns.

Posted by Scoop Tue, November 26, 2013 23:20:03

Ät en vanlig bulle eller kaka som är köpt i en dagligvaruhandel så har du säkert fått i dig 100 ggr mer skadliga ämnen( "gifter") än vad du har radat upp här.
Om något är giftigt beror ju alltid på mängden i förhållande till hur mycket en människa tål. Kroppen är nämligen en helt otroligt finurlig organism så den gör sig kontinuerligt av men mängder av "gifter".
Dessutom är ju alla ämnen uppradade som om de vore skadliga men du har ju själv skrivit efter hälsorisker på flera av ämnena att de är ofarliga, men du har istället valt formuleringen " Detta kan orsaka hittills okända hälsoproblem" och " kan vara mer eller mindre giftiga eller skadliga. Det är salt också och det har vi i varenda måltid vi äter!

Posted by ibn Ferid Tue, November 26, 2013 22:46:10

Miswak är svaret, 100% naturligt och vetenskapligt bevisat hälsosammare än tandkräm och tandborsten från matvarubutiker.