Liv Ranwegs blogg

Liv Ranwegs blogg

Om Bloggen

Hälsa, medicin, forskning, kostfakta, komplimentär medicin, alternativ medicin, recept, vad som händer i företaget och med div. utbildningar. osv.
En salig blandning.

Jag finns även på Facebook:
https://www.facebook.com/LivRanwegochhalsa

Vagusnerven, Kranialnerv X, och Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapiPosted by Liv Ranweg Fri, July 18, 2014 14:00:06

En av de viktigaste och kanske mest ovanliga inom kroppsbehandling som vi kraniosakrala terapeuter arbetar med är Kranialnerverna. Det är ytterst få behandlingsmetoder som kommer åt att arbeta med dem. Så idag tänkte jag att jag skull ta tillfället i akt att berätta lite om en av de ”Större” kranialnerverna som påverkar mycket och flera olika delar i vår kropp.

Detta är Kranialnerv X, Vagusnerven.Vagusnerven är känd som "den kringvandrande nerven" eftersom den har flera grenar, som avviker från två tjocka stjälkar rotad i förlängda märgen, som vandrar ner längs nacken/halsen till den lägsta delen av inälvorna i buken och möter upp nervsystemet som finns i tarmen (enteriska nervsystemet). Den påverkar bland annat ditt struphuvud, hjärta, lungor, magsäck och tarmarnas funktioner och de flesta viktiga organ på vägen. Den ingår även i det parasympatiska nervsystemet.
Den samarbetar med andra kranialnerver och jobbar både sensoriskt och motoriskt.

Vid en eventuell felrörelse/obalans i kroppen som påverkar nervens arbete kan alltså medföra en rad olika besvär. Allt ifrån hjärtklappning och andningsbesvär, till sämre tarmrörelser. Men även kolik av eventuellt belastad nacke/nackspärr efter förlossning.

Vagusnerven sänder information både ”uppströms” och ”nedströms” mellan organ/vävnader och hjärnan, för att förmedla hur det inre mår, men även för att tala om vad ”magkänslan” säger och på så sätt göra oss redo för Kamp/flykt.
En ny studie (Gut vagal afferents modulate Differentially Congenital Anxiety and Learned Fear och publicerades 21 maj 2014 i Journal of Neuroscience.) har visat att en individ vars vagusnerv som har avklippta nervtrådar och inte kan skicka information ”uppströms” har mindre ångest och rädslor, vilket visar på tarmens och hjärnans samarbete vad gäller upplevda känslor. Den så kallade ”magkänslan” är alltså mycket viktig för oss när vi fattar viktiga beslut. Man såg också att det saknades produktion av adrenalin och GABA.

En frisk och hel vagusnerv kommunicerar mellan tarm och hjärna och kan på så vis producera neurotransmittorer som acetylkolin (Acetylkolin förekommer i hjärnans cortex där det verkar upprätthålla den normala elektriska aktiviteten och därmed vakenhet. En sjukdom som tros orsakad av förlust av acetylkolinceller i hjärnan är Alzheimers sjukdom.) och GABA (är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet. GABA är en av de signalsubstanser som förflyttar korttidsminnets information till långtidsminnet). Dessa signalsubstanser gör även att vi kan sakta ner och få lägre hjärtfrekvens, blodtryck, och hjälper ditt hjärta och organ att sakta ner så att du kan vila och återhämta dig.

Vagusnerven har alltså kopplingar till både kroppsliga och psykologiska influenser.

Dessa nya rön om vagusnerven erbjuder spännande möjligheter för behandling i flera olika områden, tex. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Stimulering av vagusnerven skulle kunna påskynda processen där människor med PTSD kan lära sig att associera en icke-hotande stimuli som utlöser ångest med ett neutralt och icke-traumatisk upplevelse. Vagusnerv-stimulering används i dagsläget för att behandla epilepsi och depression, även om psykologiska fördelarna med VNS förblir kontroversiell.

Forskarna vill göra mer forskning för att bättre förstå den exakta dialogen mellan vagusnerven och hjärnan, som förhoppningsvis kommer att leda till mer effektiva behandlingar för PTSD och andra ångestsyndrom.


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.